Professionelle & Uformelle

Hos Brinch & Partners er vi eksperter i at finde og vurdere mennesker og er en naturlig sparringspartner for din virksomhed, hvis du ønsker at drøfte emner som Search & Selection og HR Consulting. Vi er en landsdækkende konsulentvirksomhed med kontorer i København og Århus. Vi løser opgaver inden for rekruttering af ledere og specialister med udgangspunkt i vores kunders strategi og sikrer gennem vores proces, at vores kunder får tilført præcis de kompetencer, som der reelt er behov for. Kendetegnende for vores opgaveløsning er det tætte samspil mellem konsulenter og kunder.

SEARCH & SELECTION

Med udgangspunkt i vores kunders forretningsmæssige strategi og udfordringer tilrettelægger vi den mest optimale rekrutteringsproces. Det er opgaven, der bestemmer metoden og ikke omvendt. En stærk velafprøvet proces og en tæt løbende dialog mellem konsulent og kunde sikrer, at alle involverede parter oplever et godt og professionelt forløb.

Læs mere

OUTPLACEMENT

Vi har en række erfarne partnere og kan dermed stille et stærkt team, der kan støtte både større- og mindre virksomheder, der gennemgår mere omfattende omstruktureringer. Den overordnede målsætning med forløbet er at støtte og vejlede kandidaten så denne bliver positioneret til et nyt job, der matcher kandidatens interesser, målsætninger og kvalifikationer

Læs mere

BESTYRELSESREKRUTTERING

Hos Brinch & Partners har vi fokus på sammensætning og rekruttering af medlemmer til udviklingsorienterede bestyrelser. Vi har især gjort det til vores speciale at rådgive mindre- og mellemstore vækstvirksomheder, da vi har en stor indsigt i de strategiske udfordringer, som netop disse virksomheder står overfor.

Læs mere

TEAM ASSESSMENTS

Vi er specialister i mennesker og bidrager gennem professionelle værktøjer, en struktureret proces og solid erfaring til at vurdere såvel enkelt personer, såvel som teams. Dette er med til at sikre at der er fokus på de kompetencer som den enkelte har og hvordan disse kan anvendes mest effektivt i team sammenhæng.

Læs mere