Outplacement

Outplacement har to hovedformål. Først og fremmest at hjælpe loyale medarbejdere videre i deres karriere og på den måde sikre dem bedst muligt. Derudover sende et klart budskab til de øvrige ansatte om, at virksomheden tager medarbejderne alvorligt. Vi har en række erfarne partnere og kan dermed stille et stærkt team, der kan støtte både større- og mindre virksomheder, der gennemgår mere omfattende omstruktureringer.

Individuelt tilpasset outplacement-forløb

Den overordnede målsætning med forløbet er at støtte og vejlede kandidaten så denne bliver positioneret til et nyt job, der matcher kandidatens interesser, målsætninger og kvalifikationer. Vi bistår med den indledende afklaring, ansøgninger og CV, input om netværksaktiviteter og coaching ifm. interviews m.m. Vi har en række erfarne partnere og kan dermed stille et stærkt team, der kan støtte både større- og mindre virksomheder, der gennemgår mere omfattende omstruktureringer.
.

Elementer

Brinch & Partners lægger i outplacement-forløbet bl.a. vægt på følgende elementer:

  • Bearbejdning og Nyorientering – Dialog om fratrædelsen, kandidatens identitet uden sin ”gamle” arbejdsplads og om hvordan man kommer videre.
  • Brand – Fastlæggelse af kandidatens personlige brand, herunder gennemgang af styrker og svagheder.
  • Networking – Aktivering og udvikling af kandidatens netværk med henblik på at øge kandidatens muligheder for at finde det ”perfekte nye job.”
  • Markedsføring – Fastlæggelse og planlægning af hvordan kandidaten kan blive positioneret og eksponeret i jobmarkedet.
  • Fremtræden – Sikre at kandidaten har en professionel tilgang til jobsøgningen og er godt forberedt til jobsøgningsprocessen.

Sessioner

Der planlægges et antal sessioner med udgangspunkt i den indledende behovsafdækning.

Sparring

Udover de strukturerede sessioner, står en dedikeret partner fra Brinch & Partners til rådighed til sparring og coaching efter behov. Typisk er der et stort behov for ad hoc sparring i begyndelsen af forløbet i forbindelse med bearbejdning og nyorientering samt når kandidaten skal forberede sig til specifikke jobinterviews og testforløb.

Næste skridt og kontakt:

Kontakt Partner Jens Christian Jensen på 27847405 eller Partner Martin Bo Sørensen på 27847406 for yderligere dialog.