Samtykkeerklæring ved ansøgning

Der gives hermed samtykke til, at den indtastede information samt de indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres og anvendes til rekrutteringsformål og statistik.

Generel Information:

Samtykkeerklæringen ved ansøgning er 100% frivillig. Kun registrerede personer som har accepteret samtykkeerklæringen, kommer dog i betragtning i forhold til tildeling af stillinger, da øvrige henvendelser ikke bliver modtaget.

Opbevaringsperiode:

Når den registrerede har accepteret denne erklæringer og tilsendt persondata til Brinch & Partners database, gemmer vi dine oplysninger i op til 24 måneder, da det saglige formål. Efter 24 måneder bliver den registreredes oplysninger slettet. Hvis den registrerede ønsker at søge igen, eller søge en anden stilling efter de 24 måneder bedes den registrerede søge igen.

Kategorier af persondata behandlet:

Brinch & Partners vil bruge oplysninger om:

  • Navn, telefonnummer og e-mailadresse.
  • Geografisk bopæl
  • Tidligere ansættelsesforhold
  • Den registreredes ansøgning og de tilsendte persondata inkluderet i denne.
  • Andre almindelige persondata som den registrerede måtte inkludere.

Formål med behandlingen:

Brinch & Partners behandler personoplysninger med henblik på at løse den specifikke rekruttering og den specifikke udvælgelsesproces. Derudover kan Brinch & Partners undersøge om den registrerede profil kan være relevant ift. andre stillinger. Ved accept af denne samtykkeerklæring, giver den registrerede endvidere Brinch & Partners lov til at videregive de tilsendte personoplysninger med den specifikke virksomhed (tredjepart). Denne tredjepart vil ved denne overførsel agere som selvstændig dataansvarlig. Brinch & Partners vil aldrig rette henvendelse til referencer m.fl. uden mundtligt samtykke. Hvis der i løbet af rekrutteringsprocessen bliver udført personligheds-og/eller færdighedstest, vil disse oplysninger også blive delt med den respektive virksomhed.

Den registreredes rettigheder:

Den registrerede har følgende rettigheder i relation til behandlingen af persondata:

  • Retten til berigtigelse (jf. artikel 16)
  • Retten til sletning (jf. artikel 17)
  • Retten til begrænsning af behandling (jf. artikel 18)
  • Retten til dataportabilitet (jf. artikel 20)
  • Retten til indsigelse (jf. artikel 21)

Hvis den registrerede ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, skal den registrerede blot kontakte Brinch & Partners skriftligt ved at kontakte vores rekrutteringsafdeling på mail@brinchpartners.dk. Den registreredes oplysninger vil blive rettet eller slettet hurtigst muligt og den registrerede vil modtage en bekræftelse per mail, når denne behandlingen er foretaget.

Sikkerhed:

I henhold til persondataforordningen artikel 32, skal Brinch & Partners underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, skal Brinch & Partners underrette den registrerede. Jf. persondataforordningen artikel 31, 35 og 37 har den registrerede ret til at få indsigt i den registreredes oplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen og at kræve berigtigelse. Hvis den registrerede ønsker at udnytte en af disse rettigheder, kan den registrerede rette henvendelse til rekrutteringsafdeling på mail@brinchpartners.dk.

Opbevaring:

Vi overfører og opbevare person data i BreezyHR (Applicant Tracking System). Læs mere om denne på breezy.hr/privacy

Fortrolighed:

Al information afsløret under ansættelsen af denne stilling betragtes som fortroligt og må ikke, medmindre det kræves i lov eller retsafgørelse, videregives eller stilles til rådighed for nogen tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra den afslørende part.