Der gives hermed samtykke til, at den indtastede information samt de indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres, behandles og anvendes af både Seed Capital (dataansvarlige) og Brinch & Partners (databehandler).

Samtykkeerklæringen ved ansøgning er 100% frivillig. Kun registrerede personer som har accepteret samtykkeerklæringen, kommer dog i betragtning til bestyrelsesstillinger, da øvrige henvendelser ikke bliver modtaget og behandlet.

Efter at den registrerede har accepteret samtykkeerklæringen og tilsendt personoplysninger til Seed Capital, bliver disse oplysninger opbevaret, og videresendt til Brinch & Partners som står for det videre forløb. Disse oplysninger bliver opbevaret i op til seks måneder, hvor efter behandlingen afsluttes og personoplysningerne bliver slettet.

Brinch & Partners vil bruge oplysninger om geografisk bopæl, den registreredes ansøgning, tidligere ansættelsesforhold og andre almindelige personoplysninger (jf. persondataforordningens artikel 6) til at vurdere den registrerede ift. til relevante bestyrelsesposter og dennes udvælgelsesproces. Ved accept af denne samtykkeerklæring, giver den registrerede endvidere Brinch & Partners lov til at videregive de behandlede oplysninger med den dataansvarlige, og ligeledes vil personligheds-og/eller færdighedstest blive delt med den respektive virksomhed. Det er vigtigt at pointere at Brinch & Partners aldrig vil rette henvendelse til referencer m.fl. uden mundtligt samtykke.

Seed Capital og Brinch & Partners vil aldrig bede om følsomme oplysninger, men hvis den registrerede selv vælger at inkludere disse, er disse også inkluderet i dette samtykke. Seed Capital og Brinch & Partners vil dog aldrig behandle disse oplysninger som en del af bestyrelsesrekrutteringen, men vil opbevare disse, hvis oplysningerne er en del af dokument med andre almindelige personoplysninger.

I henhold til persondataforordningen artikel 17, har den registrerede retten til at rette og slette personoplysninger, som Seed Capital og Brinch & Partners ligger inde med, omgående. I henhold til persondataforordningen artikel 19 og 20, har den registrerede retten til dataportabilitet, hvilket vil sige at Seed Capital, som dataansvarlig, og Brinch & Partner, som databehandler, skal videregive behandlede personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis den registrerede ønsker dette.

Hvis den registrerede ønsker at rette, slette eller udnytte retten til dataportabilitet, skal den registrerede blot kontakte Brinch & Partners skriftligt ved at kontakte vores rekrutteringsafdeling på mail@brinchpartners.dk. Den registreredes oplysninger vil blive rettet eller slettet hurtigst muligt og den registrerede vil modtage en bekræftelse per mail, når disse oplysninger er ændret.

I henhold til persondataforordningen artikel 32, skal den dataansvarlige og databehandleren underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, skal Seed Capital og Brinch & Partners underrette den registrerede. Jf. persondataforordningen artikel 31, 35 og 37 har den registrerede ret til at få indsigt i den registreredes oplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen og at kræve berigtigelse. Hvis den registrerede ønsker at udnytte en af disse rettigheder, kan den registrerede rette henvendelse til rekrutteringsafdeling på mail@brinchpartners.dk.