TEAM ASSESSMENTS

Hos Brinch & Partners er vi eksperter i at vurdere mennesker, både individuelt og i forhold til hvordan de indgår teams. Vi er vant til at sætte fokus på de kompetencer der skal til i den specifike rolle, og holde disse op mod kandidater. Vi bruger en bred vifte af professionelle og velafprøvede testværktøjer som er med til at styrke indsigten på tværs og til at finde frem til hvorledes teamets dynamikker er og hvilke kompetencer der evt. vil skulle tilføres teamet.

Hos os er det altid opgaven der bestemmer metoden og ikke omvendt. Vi skræddersyr altid vores team assessments således at vi kan give klare anbefalinger på hvorledes teamets dynamikker fungerer.

Vi anvender blandt andet følgende testværktøjer:

Kognitive tests:
– CEB (Gartner) Inductiv evnetest
– CEB (Gartner) Verbal evnetest
– CEB (Gartner) Numerisk evnetest
– CEB (Gartner) Motivationstest

Personlighedstest:
– OPQ32r (CEB/Gartner)
– PI (Predictive Index)