HR Consulting

Vi bistår med at optimere de kompetencer og funktioner som man skal have inhouse i sin HR funktion, og hvordan man følger med i de konstant foranderlige krav til HR i forhold til at understøtte virksomhedens strategi. Det er både forventeligt – og anbefalet – at man samarbejder med eksterne partnere omkring specifikke udfordringer og udviklingstiltag. Der kommer ny viden og inspiration til HR og virksomheden, og man undgår at overdimensionere sin HR funktion med medarbejdere og kompetencer, som aldrig kan komme optimalt i spil. Vores HR management services vil altid tage udgangspunkt i at målrette sig jeres forretningsmæssige behov og ambitioner. Vi tager en grundig dialog om opgavens karakter og sikrer en klar aftale om, hvordan vi bedst tilfører jeres virksomhed service og løsninger, det opfylder ambitionerne.

Performance Management
En vigtig motivationsfaktor for de fleste professionelle er en meningsfuld forventningsafstemning mellem leder og medarbejder. Vi leverer rådgivning og koncepter til at implementere medarbejdersamtale- og målsystemer, som passer til jeres virksomheds forretningsmæssige behov og kultur.


Succession Planning
Kender du din virksomheds organisatoriske robusthed og planer i tilfælde af, at nøglepersoner pludselig forlader virksomheden? Vi udvikler successions planlægnings metoder/rammer, som kan bruges til at give virksomhedens ledelse på alle niveauer dette overblik.

Organizational review
Ved du, i hvilken grad organisationen lever op til kravene for at opfylde virksomhedens strategi nu? Vi udvikler og implementerer review metoder/rammer, så ledelse og HR kan foretage et organisatorisk review med henblik på at kunne igangsætte tiltag, som korrigerer og udvikler organisationen, så den bedst muligt understøtter de forretningsmæssige behov.

Karriererådgivning
Vores konsulenter kender markedet og har stor erfaring med rekruttering og karriererådgivning. Vi gennemfører al karriererådgivning med udgangspunkt i den individuelle kandidats liv og mål for fremtiden.
Organisationsstrategi
De fleste virksomheder har en strategi, men ikke nødvendigvis en operationel organisationsstrategi. Vi kan i samarbejde med jer udvikle en organisationsstrategi, som I kan følge op på og måle, hvorvidt den løbende understøtter virksomhedens overordnede strategi.
performance
Outplacement
Outplacement har to hovedformål. Først og fremmest at hjælpe loyale medarbejdere videre i deres karriere og på den måde sikre dem bedst muligt. Derudover sende et klart budskab til de øvrige ansatte om, at virksomheden tager medarbejderne alvorligt.