Bestyrelsesrekruttering / Board Recruitment / Board Services

Hos Brinch & Partners har vi fokus på sammensætning og rekruttering af medlemmer til udviklingsorienterede bestyrelser. Vi har især gjort det til vores speciale at rådgive mindre- og mellemstore vækstvirksomheder, da vi har en stor indsigt i de strategiske udfordringer, som netop disse virksomheder står overfor

Vi ved hvilken betydelig forskel en bestyrelse, der er tættere på virksomhedernes udfordringer kan gøre for især de mindre- og mellemstore vækstvirksomheder. Et tæt samarbejde og en løbende kompetenceoverførsel kan være en stor hjælp for ledelsen i den svære balance det er, at kombinere fokus på dag til dag forretningen med at holde fokus på de strategiske mål og afledte langsigtede handlingsplaner.

Vækstvirksomhedens udfordringer og potentiale
De fleste vækstvirksomheder har stor viden om deres eget forretningskoncept og de teknologier, produkter og services, som har skabt grundlaget for virksomhedens vision og tilblivelse. Virksomhederne og deres grundlæggere har ofte også et indgående kendskab til de markeder de opererer på.

En stor del af iværksætterne, de ejerledede virksomheder og virksomheder, der har fået tilført risikovillig kapital har et godt og realistisk kendskab til deres egne styrker og kompetencer. De ved hvor de er særligt skarpe og erkender samtidigt, at vejen til succes går gennem tilførsel af viden og praktisk erfaring udefra.

Den eksterne viden og erfaring kan komme fra mange forskellige fronter: nye medarbejdere, nye partnere, konsulenter, investorer, advisory boards og bestyrelser.

Til trods for erkendelsen af behovene fylder hverdagens dag til dag opgaver ofte meget hos ledelsen. Virksomhederne får enten ikke suppleret med de nødvendige kompetencer eller ender med implementering af hurtige og nemme løsninger, der ikke opfylder virksomhedernes reelle behov.

Hvad kan vi bidrag med?
Hos Brinch & Partners har vi stor erfaring fra at arbejde med vækstvirksomheder og har en betydelig indsigt i de forudsætninger, der er med til at sikre virksomhedernes succes. Flere af vores partnere har været med til at opbygge, udvikle og skabe succesfulde organisationer og selskaber, og har endvidere arbejdet på ledelses- og bestyrelsesniveau.

Vores erfaring gør os således i stand til at rådgive vækstvirksomheders ledelse, ejere og bestyrelser om hvilke kompetencer virksomhederne med fordel kan få tilført og hvorledes netop den rigtigt sammensatte bestyrelse kan få afgørende betydning.

Strategisk situation
Med henblik på at kunne yde den bedst mulige sparring og løsning af den konkrete opgave vi bliver stillet, er det vigtigt at tage udgangspunkt i virksomhedens nuværende strategiske situation. Nogle af de centrale spørgsmål vi ønsker at fokusere på i den forbindelse er: Hvor er virksomhedens i dens strategiske udvikling? Hvad er virksomhedens primære udfordringer? Hvilke mål og planer har virksomheden for de kommende år?

Kompetencebehov
Et andet udgangspunkt for en succesfuld rekruttering er en grundig vurdering af hvilke kompetencer virksomheden har behov for at blive suppleret med. De centrale spørgsmål er her: Den nuværende ledergruppes kompetencer? Hvor skal bestyrelsen især supplere? Hvordan fungerer og arbejder bestyrelsen i dag? Hvad er forventningerne til bestyrelsens funktion fremover? Hvordan kan samspillet imellem bestyrelse og ledelse blive endnu tættere?

Sammensætning
Baseret på vurderingen af kompetencebehovet og bestyrelsens fremtidige funktion er der behov for at få tegnet profilen af den eller de personer, som virksomhedens bestyrelse ønskes suppleret med. Vigtige spørgsmål i den forbindelse er: Hvordan ser den rette sammensætning af bestyrelsen ud? Hvad er de ønskelige profiler for kommende bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformand?

Rekruttering
I relation til sammensætning af bestyrelser trækker vi på vores mangeårige erfaring indenfor rekruttering af specialister og ledere samt vurdering af high performance teams. Den bagvedliggende metode er grundlæggende den samme og anvendes her til at afdække virksomhedens behov på bestyrelsesniveau. I forbindelse med vores Search & Selection aktiviteter har vi opbygget et stærkt netværk af potentielle bestyrelseskandidater.

Samarbejdsform
Et succesfuldt samarbejde tager ofte udgangspunkt i at forventningerne til roller, indsats og honorar er afstemt på forhånd imellem virksomhedens ledelse, bestyrelse og ejerkreds. Hos B&P kan vi bidrage med vores erfaring omkring nogle af de vigtigste spørgsmål i den forbindelse: Hvilke forskellige modeller for samarbejde kan anbefales? Hvad er det rette niveau for honorering?

Andre områder
Ud over ovennævnte kompetencer og ydelser tilbyder vi at hjælpe virksomhedernes ledelse og bestyrelse med at få det bedste afsæt i samarbejdet gennem en løbende sparring i en kortere eller længere periode (onboarding). Gennem vores netværk kan vi endvidere guide virksomhederne til rette samarbejdspartnere på områder som Corporate Governance og centrale juridiske spørgsmål om ansvar og lign. forhold i forbindelse med bestyrelsens arbejde.