IMSA International Executive Search

Brinch & Partners er en del af det globale netværk IMSA International Executive Search. Netværket består af mere end 25 Search-virksomheder lokaliseret på fem kontinenter. IMSA har i mere end 25 år kombineret lokal ekspertise med et internationalt udsyn – vi er derfor en oplagt samarbejdspartner lokalt, regionalt og internationalt.

Vi arbejder tæt sammen med vores partnere i IMSA om at løse danske kunders internationale rekrutteringsopgaver – primært på ledelsesniveau. Kompleksiteten i cross-border opgaver er typisk større, men vores afprøvede proces i kombination med vores partneres viden om lokale forhold og dyb brancheviden er med til at sikre succes i search-processen. Det internationale netværk er samtidig en vigtig kilde til viden om nye trends indenfor bl.a. teknologi og management og ikke mindst om markedsudviklingen på globale markeder. Det giver os samlet en platform til at løse opgaverne på en måde, der aktivt understøtter vores kunders internationale strategiske og operationelle målopfyldelse.

Hvis I måtte have interesse så kontakt Partner Martin Bo Sørensen eller Partner Jens Christian Jensen på +45 7020 2328. Læs mere om IMSA her.