I sidste uge offentliggjorde Danmarks Statistik en analyse af andelen af ledige stillinger på det danske jobmarked. Resultatet af analysen viser at  antallet af ledige stillinger i den private sektor er på sit højeste med en procentmæssig stigning på mere 88% siden statistikkens start i 2010. Samtidig viser analysen at Danmark, som helhed, har oplevet den største stigning (2,1% i tredje kvartal ift. andet kvartal) af ledige stillinger siden statistikkens start i 2010.

En af de væsentligste grunde til denne udvikling må ses i den positive udvikling i dansk økonomi, hvilket resulterer i at de danske virksomheder har et behov for at ansætte flere medarbejdere. Dette skaber en naturlig ”konkurrence” blandt de danske virksomheder, som alle ønsker at ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere. Dette kan i lyset af selvsamme undersøgelse blive sværere i fremtiden, da ledigheden hos arbejdsstyrken samtidig er faldet fra 5,2% til 4,9%, hvilket er historisk lavt.

Kilde: Danmarks Statistik – http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser

Den danske arbejdsstyrke er de seneste par år blevet kaldt Europamestre i at skifte job. Det kræver derfor en ekstra indsats fra de danske virksomheder når de skal ansætte og fastholde de rigtige medarbejdere. Der er dog godt nyt for de danske virksomheder i forhold til rekrutteringen af medarbejdere. En ny undersøgelse lavet af ComputerWorld og IT-Jobbank at hele 85% af de adspurgte inden for IT verdenen kunne være fristede til af nye jobtilbud. Samtidig viser undersøgelsen at hver anden kandidat decideret overvejer at skifte job de næste 24 måneder.

Antallet af ledige stillinger er på et rekordhøjt niveau, og ledigheden er historisk lav, hvilket gør at udfordringen er at lokalisere de rigtige kandidater og overbevise dem om at dette er den rigtige mulighed for dem. Brinch & Partners har i over 10 år hjulpet danske og internationale virksomheder med at gøre præcis dette. Har din virksomhed brug for assistance ift. dette, er du velkommen til at kontakte os på jc@brinchpartners.dk eller mbs@brinchpartners.dk for at høre mere.