Senior Mechatronics Engineer – med potentiale til mere

Brødrene Hartmann A/S vokser og har behov for at forstærke sin organisation med en Senior Mechatronics Engineer. Ansvaret for den teknologiske udvikling af maskin- og procesanlæg i Brødrene Hartmann A/S ligger i det globale teknologicenter, Hartmann Technology, hvor dedikerede medarbejdere dagligt arbejder med kundeprojekter til det globale marked.

Hartmann Technology ønsker at ansætte Senior Mechatronics Engineer – med potentiale til mere – til at beskæftige sig med elektromekaniske konstruktioner i kundeprojekter, udvikling og forbedringer af maskiner og procesudstyr. Som udgangspunkt vil du arbejde som Senior Mechatronics Engineer og lære Hartmann Technology´s særlige produktteknologi og domæne at kende. Hvis du efterfølgende på tilfredsstillende vis gennemgår en tværfaglig udvikling og arbejder med forbedrings projekter på de tekniske løsninger, vil der være mulighed for at blive Technical Lead i afdelingen. De efterspurgte kompetencer som Technical Lead er solid faglighed, kommunikation og samarbejdsevner. Herigennem opbygger du tillid i teamet og du går foran i at sætte retningen mod en for Hartmann Technology fælles teknisk ”Best Practice”.

Hvis du motiveres at designe og konstruere maskiner og procesudstyr i en international projektorganisation for en globalt anerkendt og bundsolid virksomhed, er hér muligheden.

Stillingen:

Som Senior Mechatronics Engineer – med potentiale til mere – bliver du en del af en fokuseret projekt- & teknologi afdeling fordelt på to lokationer i Tønder og Kolding. Dit daglige sparringsnetværk består af erfarne kolleger der som dig beskæftiger sig med forbedringer, design og projektering af proces- og produktionsanlæg. I denne stilling får du mulighed for at opleve hele processen; fra design, dimensionering, projektering til produktion og installation på fabrikkerne.

Dine primære opgaver og roller vil være:

  • Konstruktion og gennemførelse af kundetilpassede projekter
  • Design og konstruktion af maskiner og udstyr i 3D programmet Catia – hele processen fra idé til drift i intern produktion med de nyudviklede maskiner og udstyr, således den samlede tidslinje optimeres.
  • Omsætte 3D modellerne af proces & maskine udstyr til detaljerede løsningsforslag
  • Funktionsbeskrivelser til Controls & Automation (af maskiner og udstyr) & dokumentation
  • Udvikling og test i samarbejde med værkstedet, produktion og andre funktioner
  • Ansvarlig for at styklister er opdaterede med de varenumre, der indgår i proces- & maskinudstyret
  • Ansvarlig for at anvendte materialer i dine løsninger er risikovurderede og lever op til kravene ifm. CE-mærkning

Sidste år åbnede Hartmann Technology endnu et teknologicenter i Kolding, hvor der især fokuseres på udvikling af nye projekter samt energi og vand optimering og besparelse. I løbet af det første år vil du have din daglige gang på kontoret i Tønder. Herefter vil der være mulighed for at flekse mellem kontorerne i Tønder og Kolding.

Faglige kvalifikationer:

Til stillingen som Senior Mechatronics Engineer – med potentiale til mere – søger vi en erfaren og kompetent udvikler, hvor erfaring med 3D konstruktion & design er central. At kunne udvikle fra idé til færdigt produkt er vigtigt, dvs. du skal gerne kunne vise, at du tidligere har været med til eller endnu bedre været ansvarlig for udvikling af en hel proces fra idé til færdig løsning. Som Senior Mechatronics Engineer er du uddannet på bachelor eller master niveau indenfor mechatronics engineering, industriel design, mekanisk arkitektur, electro mechanical systems design eller tilsvarende. Og selvom det forventes at alle udviklingsingeniører er kreative og nyskabende, skal man i denne rolle på samme tid være meget detaljeorienteret og evne at overskue og håndtere høj kompleksitet.

Da hovedparten af Hartmann Gruppens fabrikker ligger i udlandet, vil der være ca. 5-10 rejsedage i stillingen og det forventes, at man kan tale og skrive engelsk på professionelt niveau.

Personlige kvalifikationer:

Du er kompetent og respekteret for din faglighed samt for dine kommunikations- og samarbejds evner. Som person er du helt grundlæggende nysgerrig, opsøgende på nye ideer og helt naturligt fordyber du dig i komplekse emner, når det kræves. Du er entreprenant i din indstilling men tilstrækkelig systematisk, dvs. du har det fint med at fejle, men du sørger for at undgå at gentage fejl. Sidst – men ikke mindst – er du ambitiøs mht. løsningsmuligheder, men også bevidst om, at tålmodig er en dyd, hvad de rigtige løsninger angår. Det falder dig helt naturligt at afprøve grænserne for, hvor innovative produkter og løsninger, det er muligt at lave. Slutteligt er du en god kollega og du vil se frem til at være med til at yde dit bidrag til et stærkt og sammenhængende innovationsmiljø.

Du tilbydes:

Indtræden i en virksomhed med høje forventninger til fremtidig vækst pga. generel udfasning af plastemballage i verdenen samt en virksomhed med strategisk fokus på reduktion af CO2, energi- og vandforbrug. Drivkraften i Hartmann Technologys dagligdag er udvikling, produktion og salg af verdens bedste maskiner og anlæg til produktion af bæredygtig emballage. Hos Hartmann Technology får du en dagligdag i uformelt arbejdsmiljø med stor frihed under ansvar for den enkelte medarbejder i en flad organisationsstruktur.

Om Hartmann Technology:

Hartmann Technology er det globale teknologicenter for Brødrene Hartmann A/S. Ud fra to lokationer i Tønder og Kolding udvikles maskiner, procesanlæg og hele produktionslinjer til støbning af æggebakker og frugtemballage, både til egne fabrikker og til eksterne kunder på det globale marked. Brødrene Hartmann A/S oplever stor succes, og er en virksomhed i konstant udvikling med flere udfordrende projekter undervejs, hvor netop Hartmann Technology´s evne til at forsat at levere den rette innovation og løsninger til projekterne er afgørende for den fremtidige succes. Alt i alt arbejder der ca. 60 personer hos Hartmann Technology fordelt på de to lokationer.

Hartmann Technology er markedsledende i verden på sit område og leverer størsteparten af de maskiner og anlæg, der globalt bruges til æggebakkefremstilling.

Om rekrutteringsprocessen:
Rekrutteringsprocessen foregår i tæt samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Brinch & Partners ved Partner Peter Bjerring som med mange års samarbejde har et indgående kendskab til virksomheden. Spørgsmål er meget velkomne og kan rettes til Peter på mobil 23 277 287 eller via mail pb@brinchpartners.dk

Peter Bjerring

Partner
+45 23 277 287
pb@brinchpartners.dk