Process & Monitoring Engineer, Energy Projects

Ansvaret for den teknologiske udvikling af maskin- og procesanlæg i Brødrene Hartmann A/S ligger i det globale teknologicenter, Hartmann Technology, hvor dedikerede medarbejdere dagligt arbejder med kundeprojekter til det globale marked. Med et strategisk mål om at nedbringe sin CO2e-udledning med 50% vha. af bl.a. energireduktioner på sine fabrikker over det meste af verdenen, har Brødrene Hartmann ansat et team som skal analysere, diagnosticere og levere på dette mål. Målet opnås gennem at blive direkte involveret i design og videreudvikling af eksisterende såvel som næste generations produktionsudstyr og teknologi. Som en naturlig konsekvens af dette fokus ønsker Hartmann Technology at ansætte en Process & Monitoring Engineer til deres nye team for Energy Projects

Den nye Process & Monitoring Engineer vil have sit primære fokus på data området. Vedkommende skal bidrage med data opsamling og diagnosticering i Brødrene Hartmanns globale produktionsmiljø – lokaliseret i 10 lande i Europa og Amerika. Så hvis du motiveres af at være med på et team, som skal stå i spidsen for banebrydende forandringer på energiforbruget på store produktionsanlæg i en global anerkendt og bundsolid virksomhed, er hér muligheden.

Stillingen:

Som Process & Monitoring Engineer, Energy Projects bliver du en del af en fokuseret udviklingsafdeling i Kolding. Dit daglige sparringsnetværk består af erfarne kolleger der som dig beskæftiger sig med diagnose, udvikling, analyse og igangsættelse af initiativer som kan nedbringe CO2e og energiforbruget. I denne stilling får du mulighed for at opleve hele processen; fra idégenerering, design, dimensionering, projektering til installation på fabrikkerne. Hartmann Technology er allerede involveret i et demonstrationsprojekt (EUDP) omhandlende dataopsamling og Machine Learning, hvor du sammen med en række professionelle samarbejdspartnere skal være en aktiv spiller i at sikre fremdriften i projektet.

Dine primære opgaver vil være:

  • Identifikation af relevante data opsamlingspunkter og metoder hertil på fabrikkerne med henblik på energi optimeringsformål
  • Identifikation og specifikation af data opsamlings udstyr/instrumenter som input til procurement
  • Med udgangspunkt i dataopsamlingen være en aktiv bidragsyder og idégenerator til optimeringsløsninger
  • Styre processen af indsamling, opbevaring & analyse af den globale in-line produktionsdata, herunder med-arkitekt på etablering af en database i en cloudserver
  • Medansvarlig for udvikling af fremtidig generation af kommunikations interfaces på fabrikkernes anlæg og udstyr med henblik på energioptimeringer gennem in-line data.
  • Nøgleperson i EUDP-udviklingsprojektet – først i udviklingsteamet og senere i processen med kolleger fra fabrikkerne
  • At bidrage aktivt i udviklingen af Hartmanns procesteknologiske produktionsudstyr

Faglige kvalifikationer:

Til stillingen som Process & Monitoring Engineer – Energy Projects søger vi en erfaren og kompetent process/HW engineer, som har erfaring med data opsamling og analyse med tilhørende instrumentering. Som Process & Monitoring Engineer er du uddannet som automationsteknolog, maskinmester, procesingeniør eller lignende.

Din uddannelsesmæssige baggrund er dog ikke så afgørende. Det er til gengæld væsentligt, at du har erfaring med det meste af processen vedr. data opsamling i en industriel kontekst, herunder har deltaget i specifikation af udstyr og modeller, som kan opsamle retvisende data og måle områder. Du har muligvis erfaring med Industry 4.0/IoT processer og måske konkret erfaring med GE´s iFIX system eller andre SCADA-systemer. Din nysgerrighed er meget stor og dit drive for at være med til at lave en varig forandring i virksomhedens energiforbrug er høj – også på den længere bane.

Da hovedparten af Hartmann Gruppens fabrikker ligger i udlandet, vil der være nogle rejsedage i stillingen, sandsynligvis i størrelse 20-30 dage årligt. Det forventes, at man kan tale og skrive engelsk på professionelt niveau.

Personlige kvalifikationer:

Som person er du helt grundlæggende nysgerrig, opsøgende på nye ideer og helt naturligt fordyber du dig i komplekse emner, når det kræves. Du er fagligt kompetent og entreprenant i din indstilling. Du er systematisk, dvs. du har det fint med at fejle, men du sørger for at undgå at gentage fejl. Sidst – men ikke mindst – er du ambitiøs mht. løsningsmuligheder, men også bevidst om, at en god portion tålmodighed er en dyd, hvad de rigtige løsninger angår. Det falder dig helt naturligt at afprøve grænserne for, hvor innovative produkter og løsninger, det er muligt at lave. Du ønsker at udvikle dig selv og dermed løfte dine kompetencer til ”next level”. Du trives med at dele ud af din erfaring og viden gennem projektarbejde. Pga. det innovative aspekt, er du indstillet på at udvikling ikke altid er en lige vej, og derfor kan du håndtere ændringer og udfordringer som skal adresseres ved at gå nedad nye veje. Slutteligt er du en god kollega og du vil se frem til at være med til at yde dit bidrag til et stærkt og sammenhængende innovationsmiljø.

Du tilbydes:

Indtræden i en virksomhed med høje forventninger til fremtidig vækst pga. generel udfasning af plastemballage i verdenen samt en virksomhed med strategisk fokus på reduktion af CO2e-udledning og energiforbrug. Drivkraften i Hartmann Technology’s dagligdag er udvikling, produktion og salg af verdens bedste maskiner og anlæg til produktion af bæredygtig emballage. Hos Hartmann Technology får du en dagligdag i uformelt arbejdsmiljø med stor frihed under ansvar for den enkelte medarbejder i en flad organisationsstruktur.

Om Hartmann Technology:

Hartmann Technology er det globale teknologicenter for Brødrene Hartmann A/S. Ud fra to lokationer i Tønder og Kolding udvikles maskiner, procesanlæg og hele produktionslinjer til støbning af æggebakker og frugtemballage, både til egne fabrikker og til eksterne kunder på det globale marked. Brødrene Hartmann A/S oplever stor succes, og er en virksomhed i konstant udvikling med flere udfordrende projekter undervejs, hvor netop Hartmann Technology´s evne til at forsat at levere den rette innovation og løsninger til projekterne er afgørende for den fremtidige succes. Alt i alt arbejder der ca. 60 personer hos Hartmann Technology.

Hartmann Technology er markedsledende i verden på sit område og leverer størsteparten af de maskiner og anlæg, der globalt bruges til æggebakkefremstilling.

Om rekrutteringsprocessen:

Rekrutteringsprocessen foregår i tæt samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Brinch & Partners ved Partner Peter Bjerring som med mange års samarbejde har et indgående kendskab til virksomheden.  Spørgsmål er meget velkomne og kan rettes til Peter på mobil 23 277 287 eller via mail pb@brinchpartners.dk

Peter Bjerring

Partner
+45 23 277 287
pb@brinchpartners.dk