Resultatorienteret Business Partner til nyetableret finansfunktion

Du får energi af at levere slagkraftige analyser, kompetent rådgivning, resultater og være forretningspartner på c-niveau. Brug din erfaring og omfattende økonomiske og finansielle forståelse til at løfte Evida på den videre rejse i hjertet af den grønne omstilling!

I de kommende år vil Danmarks gasforbrug ændre sig markant, og det stiller en række nye krav til Evidas gasdistribution. Selskabet skal tilpasse, udbygge og optimere driften af gassystemet, så infrastrukturen er klar til fremtidens energisystem med 100 % biogas, som fortsat skal sikre forsyningssikkerheden i det danske energisystem. Evida er blevet udpeget af staten til at bygge den danske brintinfrastruktur sammen med Energinet, så det danske PtX-potentiale kan blive indfriet.

Parallelt vil Evida tage en ledende rolle i distribution af CO2, forventeligt på kommercielle vilkår, så Danmark kan indfri 2030-målene for CO2-reduktion.

Det betyder, at Evida, forretningsmæssigt såvel som organisatorisk, skal geares og skaleres til fremtiden for både eksisterende og nye forretningsområder, samt at gå fra at være en monopolistisk og 100% reguleret forretning til at blive et multiforsyningsselskab.

Dygtig faglig profil med strategisk indsigt, flair for samarbejde og stærke leverancer

Du får en nøglerolle i den videre udvikling og professionalisering af Evidas finansfunktioner og den fortsatte skabelse af merværdi for forretningen, og det er derfor vigtigt, at du evner at bringe din faglighed i spil i tæt samarbejde med kompetente kolleger og stakeholders.

Rollen som finance business partner er central, og du får ansvaret for et selvstændigt forretningsområde. Det er vigtigt, at du naturligt trives i dén funktion på tværs i en organisation med mange berøringsflader, sparring på højt niveau, og behov for mange og vigtige strategiske beslutninger.

Du kan nikke genkendende til nedenstående erfaring og ansvar:

  • Indgående erfaring med finance business partnering på top-niveau fra store og komplekse organisationer, gerne med erfaring fra en Plan-Build-Run organisation.
  • Management rapportering
  • Månedsrapportering
  • Bindeled i værdikæden fra velformuleret og analyseret forretningsplan over aktiviteter, ressourcer og endelig udmøntning i værdiskabelse
  • Budgettering og opfølgning
  • Dygtig kommunikator, som evner at levere klare og koncentrerede budskaber med baggrund i komplekse analyser i såvel præsentationer og velformuleret rapportering

Til gengæld får du en bred spillebane i en organisation med flad struktur, hvor tydelige mandater og uddelegering af ansvar er en naturlig del af hverdagen. At gøre en tydelig forskel og at sætte et markant aftryk er ikke blot en mulighed, men faktisk en forventning.

Fokus på detaljen og dyb forståelse af helheden

Du har en relevant akademisk uddannelse, og mere end 5 års erfaring fra en lignende rolle i store og komplekse organisationer, og har gjort en tydelig forskel i dit virke. Du har indgående erfaring med at servicere stakeholders på højt niveau og er vant til at supportere store strategiske beslutninger. Der skal bruges mere end en – så hvis du er minimum 3 år inde i karrieren, hører vi også gerne fra dig.

Du er en stærk analytisk kapacitet, som også brænder for at udvikle og løbende forbedre processer, og i mange sammenhænge bliver du definerende for ways-of-working, og kommer til at sætte tydelig retning for området. Området er nyetableret, og forankres i afdelingen Forretningsfinans, som også indeholder FP&A og projekt controlling.

Du trives i en organisation under forandring, og du drives af kontinuerlig læring og udvikling. Dit naturlige drive er højt, og du evner dygtig selvledelse. Du trives med alsidige arbejdsopgaver og har lyst til at blive en del af et team med høj faglighed, hvor det gode arbejdsmiljø og humør vægtes højt.

Dit arbejdssted er på Evidas hovedkontor i Viborg.

Vil du vide mere

Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til godt 360.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer i et aktieselskab med egen professionel bestyrelse.

Du kan læse mere om Evida her.

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen på tlf. 4273 3842  eller mail: lmp@brinchpartners.dk

Lars Møller Pedersen

Partner
+45 4273 3842
lmp@brinchpartners.dk