NEXT søger en visionær rektor til Sukkertoppen Gymnasium

På NEXT arbejder vi for, at alle får en uddannelse. Fordi det giver stolthed, mening og noget at bygge videre på. Vi har en vision om at være det bedste sted at være og lære, og vi ønsker at skabe en fremtid for vores skole og for vores uddannelser, der gør en forskel for mange.

Ambitionerne er høje og omskifteligheden stor. NEXT er i rivende udvikling, og vi har altid fokus på at skabe de bedste rammer for god læring og trivsel på vores skoler. Vi vil sikre, at Sukkertoppen Gymnasium fortsat er et af Danmarks mest eftertragtede HTX-gymnasier. Hvis du kan se dig selv i denne ambition, så glæder vi os til at høre fra dig.

Hvem er vi?

Sukkertoppen Gymnasium er et af Danmarks største HTX-gymnasier med ca. 1200 elever og ca. 95 undervisere. Vi har en stærk profil inden for naturvidenskab, teknologi og design, og vi arbejder målrettet og strategisk med STEM-kompetencer i samspil med den øvrige fagrække. Vi tiltrækker elever fra hele Storkøbenhavn og er et globalt orienteret gymnasium. Vores nøglebegreber er høj faglighed, stor rummelighed og et levende og aktivt studiemiljø, både fagligt og socialt. Vores elever er målrettede og engagerede, og vi ønsker, at alle skal udfordres og tilskyndes til at udnytte deres fulde potentiale.

Vi arbejder målrettet med en god skolekultur, med gennemførelse for alle elever og med høj kvalitet i undervisningen. Derudover lægger vi vægt på, at døren altid er åben for både elever og undervisere. Ledelsesteamet på gymnasiet består af rektor og tre vicerektorer, og du vil som rektor referere til direktionen på NEXT.

Sukkertoppen Gymnasium er en del af NEXT, som består af både gymnasiale- og erhvervsrettede uddannelser. NEXT har seks gymnasier, der er delt op i henholdsvis tre htx-gymnasier i København City, som Sukkertoppen indgår i, samt tre campus-gymnasier. Samtidig er du en del af en rektorchefgruppe med i alt seks rektorer, og du vil hertil indgå i skolens strategiske ledelse. Det er vigtigt, at du er indstillet på, og er i stand til, at balancere at være rektor på Sukkertoppen og samtidig at være en del af NEXT.

Din primære opgave vil være, at

 • bedrive skoleledelse og varetage ledelse af dit lederteam med tre vicerektorer
 • tage ansvar for at organisere den pædagogiske udvikling på Sukkertoppen, dette også i samarbejde med øvrige områder på tværs af NEXT
 • have tæt kontakt med elever, lærere, vejledere, administration og forældre
 • have fokus på uddannelsernes faglige og pædagogiske kvalitet og udvikling
 • sikre vedvarende rekruttering af elever og varetage profileringen af gymnasiet, dette i tæt samarbejde med enheden for introduktion og brobygning
 • som et af landets store htx-gymnasier, at deltage i det landsdækkende samarbejde om at gøre htx til en attraktiv ungdomsuddannelse

Vi søger en profil, som

 • har en kandidatuddannelse, pædagogikum og indgående kendskab til uddannelsessektoren
 • har erfaring som rektor eller anden ledelseserfaring på gymnasieområdet, herunder også med ledelse af ledere
 • trives med at gå forrest og kan se sig selv som del af en ledergruppe og organisation, der er kendetegnet ved vores værdier: ordentlighed, faglighed, passion og mod
 • forstår betydningen af at bidrage til at skabe en professionel organisation, som understøtter en fælles identitet og sammenhængskraft på tværs af afdelinger og uddannelser, samt kan indgå i tæt samspil med alle relevante aktører på hele NEXT
 • har stærke kommunikative evner og kan omsætte ord til handling
 • er fleksibel, har humor og overskud til smil i dagligdagen – også når der er travlt
 • brænder for at gøre en positiv forskel for eleverne, både ved at stille krav og vise omsorg

Det vigtigste er, at du har lyst til at bruge dine lederevner til at skabe rammer, som unge kan vokse i, og være medskabende i en spændende hverdag, hvor du og dine medarbejdere gør en forskel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuldtid og placeret i Valby. Du skal påregne skiftende arbejdssteder.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Om NEXT

NEXT – Uddannelse København har en mission om at uddanne til fremtiden med rødder i fortiden. Det gør vi med udgangspunkt i tre pejlemærker; at tænke og agere bæredygtigt, skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur og sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund. Vores institution rummer over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire gymnasieretninger, 17 Eux-uddannelser samt 10. klasse og efteruddannelseskurser.

NEXT har tobaks- og røgfri skole- og arbejdstid. Læs mere på https://nextkbh.dk/roegfri-skole/

Ansøgning og kontakt

Rekrutteringen af rektor til Sukkertoppen gennemføres i samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Brinch & Partners. Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner Arne Kyed på 2970 2031 eller mail ak@brinchpartners.dk.

Send CV, ansøgning og andre relevante dokumenter til os hurtigst muligt, hvis stillingen er det næste skridt i din karriere. Der er ansøgningsfrist fredag den 29. september.

Vi afholder 1. ansættelsessamtale løbende. Hvis du går videre i rekrutteringsprocessen, skal du afsætte yderligere tid til gennemførsel af test, samt afholdelse af testsamtale og 2. ansættelsessamtale.

Arne Kyed

Partner
+45 2970 2031
ak@brinchpartners.dk