Forbrændingschef med fokus på udvikling og samarbejde

I forretningsenheden Recycling & Waste samarbejder vi med vores kunder i Norden om smarte og bæredygtige løsninger, der genanvender værdifulde materialer og fjerner skadelige stoffer fra kredsløbet. I Danmark tilbyder vi totalløsninger til håndtering, genanvendelse og slutbehandling af farligt affald. Vi beskæftiger ca. 170 medarbejdere.

Om rollen

Hos Fortum Recycling & Waste i Nyborg søger vi en dygtig og dedikeret leder til Forbrændingsafdelingen. Og som den nye Forbrændingschef, vil du få ansvaret for driften af vores tre roterovne og det samlet team af dygtige og dedikeret medarbejdere.

Afdelingen består af Forbrændingsteamet, Røggas-teamet og samlet tæller det 22 mellemledere/medarbejdere, som både består af maskinmestre, faglærte medarbejdere.

Stillingen refererer til produktionsdirektøren, og du bliver en del af ledergruppen i produktionen og deltager i fælles ad-hoc opgaver, der måtte komme derfra. Forbrændingsafdelingen arbejder tæt sammen med de andre afdelinger i produktionen og er ansvarlige for den løbende drift og optimering/udvikling af anlægget i Nyborg, der består af tre roterovnsanlæg til forbrænding af farligt affald med kraftvarmeproduktion.

Som ansvarlig for forbrændingen er din nøgle til succes derfor også evnen til at se samspillet med alle andre afdelinger og optimere samt udvikle samarbejdet på tværs, så vi på den lange bane styrker løsningen af den fælles kerneopgave.

Ansvarsområde:

Din primære opgave er at lede og udvikle Forbrændingsafdelingen, og med sikkerhed som første prioritet levere en effektiv og optimeret drift (24/7/365) samt være med til at fremtidssikre anlægget gennem tiltag, der øger produktiviteten. Det er desuden vigtigt at kunne holde fokus på, at de økonomiske midler til driften anvendes optimalt og i overensstemmelse med aftalte budgetter.

Herudover er det vigtigt

At du som mennesker og kollega hviler i dig selv. Din ledelsesstil er samarbejdsorienteret og pragmatisk og du har en naturlig autoritet manifesteret udi en empatisk og fornuftsbaseret tilgange til andre mennesker.

Vi ser gerne den kommende leder til forbrændingen;

  • Vise vejen når det gælder sikkerhed for medarbejdere og eksterne leverandører.
  • Udvikler samarbejdet med dine kommende mellemledere og andre snitflader til forbrændingen.
  • Kan sikre optimal drift af anlæggene i samarbejde med lederteamet.
  • Er forretningsorienteret og kan styrke driftsambitionerne på sigt.

Hvorfor Fortum?

Vor tids største udfordring venter på dig. Hvis vi vil drive forandringen mod en renere verden, skal vi forandre energisystemet. Vi når vores mål gennem en åbenhedskultur. Med gensidig tillid, tro på mennesker og omsorg for alles trivsel kan vi opnå endnu bedre resultater. Fleksibilitet er det “nye normal”, og vi anvender hjemmearbejde, hvor det er muligt. For dig betyder det at arbejde hos Fortum giver gode muligheder for at udvikle din ekspertise og skabe en meningsfuld karrierevej. Vi støtter dig på denne rejse. Vi tror på, at mangfoldighed og inklusion inspirerer os alle til at være innovative og blive bedre sammen. Derfor er vi engageret i at opbygge teams, hvor alle føler sig inkluderet og bliver behandlet ens.

Hvad leder vi efter?

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os at du kunne være maskinmester med 5+ års erfaring fra proces-og produktionsindustrien. Det er også vigtigt at du tidligere har arbejdet med personaleledelse og ser denne opgave som afgørende for anlægs-og driftsmæssig udvikling. Og i denne opgave også ser forandringsledelse og samarbejde som centrale omdrejningspunkter.

Du skal kunne beherske engelsk på højt niveau, da det faglige samarbejde på tværs af Recycling & Waste organisationen foregår på engelsk.

Som menneske er tillid, respekt og samarbejde centrale for dig og disse principper vil også give dig den bedste succes i rollen som leder af forbrændingen.

Hvad tilbyder vi?

Et fagligt og personligt udviklende job i en spændende international virksomhed, hvor du vil få stor indflydelse på, hvordan driften af de tre roterovne skal udvikle sig i de kommende år.

Du vil, udover opgaverne i DK, indgå i et samarbejde med nordiske kollegaer, hvor det primære fokus er at udveksle erfaringer, etablere best-practices og vidensdele.

Desuden vil der være en række spændende langsigtede projekter i Nyborg som eksempelvis Carbon Capture. Det er et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed i udvikling.

Vi har gode ansættelsesforhold og et godt arbejdsmiljø med kompetente, engagerede og hjælpsomme kolleger.

Interesseret?

Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt. Vi vil være glade for at modtage den. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jens Christian Jensen, jc@brinchpartners.dk +4527847405

Jens Christian Jensen

Partner
+45 2784 7405
jc@brinchpartners.dk