Energi ingeniør – Proces

Ønsker du at arbejde med projekter, som udvikles til kunder over hele verdenen? Ønsker du at være med til at nedbringe energiforbrug og CO2 udledning på fabrikker rundt om i verden? Har du kendskab til design og dimensionering af produktions- og procesanlæg med høj andel af termodynamik og tørreprocesser? Så kan den nyoprettede stilling som Energi ingeniør – Proces hos Hartmann Technology være noget for dig.

Stillingen:

Som Energi ingeniør – Proces bliver du en del af en helt ny energi teknologi afdeling i Kolding. Samtidigt har du en lang række kolleger i Tønder som beskæftiger sig med udvikling og projektering af proces- og produktionsanlæg. ”Din” nye afdeling skal fokusere på energi og især på nedbringelse af energiforbruget på Hartmann Gruppens fabrikker rundt om i verdenen. I rollen som Energi ingeniør – Proces får du mulighed for at opleve hele processen; fra design, dimensionering, projektering til produktion og installation på fabrikkerne.

Dine primære opgaver og rolle vil være:

  • Udvikling og prototype test af næste generations tørreteknik, f.eks. højtemperatur varmepumper, dampsystemer, mikrobølger, infrarød, o.l.
  • Udvikle tørreprocessen med fokus på varmepumpe teknologi og overhedet damp som medie
  • Beskrive og konsekvensberegne forskellige energioptimeringsløsninger
  • Udarbejdelse af Flow/PI-diagrammer, dvs. designe, beregninger og dimensionere af energi/proces-anlæg herunder rør, ventiler, pumper kontrolsystemer samt måleinstrumenter på det enkelte projekt
  • Dokumentation og opdatering

Din fleksibilitet og evne til at lære nyt vil være central i samspillet med de andre fagområder som: maskiner, forme, værktøjer pumper, ventiler, varmesystemer, samt automatisering, styring og regulering heraf. Du vil således blive en central del af teknologiafdelingen i Hartmann Technology samt være med til at starte den nye lokation i Kolding op.

Faglige kvalifikationer:

Vi ønsker en person, som er kompetent og nysgerrig på at lære nyt samt tidligere har prøvet at arbejde med design, beregning og dimensionering af tørretekniske løsninger samt erfaren med dimensionering af rør, ventiler, pumper kontrolsystemer og måleinstrumenter for procesanlæg. Du er uddannet ingeniør, og i denne her forbindelse her vil det være naturligt enten at være uddannet procesingeniør eller i bæredygtig energiteknik på enten bachelor- eller kandidatniveau.

Hartmann Gruppen har en lang række fabrikker over det meste af verdenen, og du skal derfor også have en fleksibilitet og interesse – typisk ca. 30 dage om året. Sidst, men ikke mindst er det nødvendigt at du kan begå dig problemfrit på engelsk i både skrift og tale.

Personlige kvalifikationer:

Som udviklingsingeniør er du dygtig og respekteret for din faglighed. Som person er du helt grundlæggende nysgerrig, opsøgende på nye ideer og helt naturligt fordyber du dig i komplekse emner, når det kræves. Du er entreprenant i din indstilling, dvs. du er mere fokuseret på udvikling af dit projekt, end du er på at kigge på klokken. Du er klar til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet. Du er systematisk, dvs. du har det fint med at fejle, men du sørger for at undgå at gentage fejl. Sidst – men ikke mindst – er du ambitiøs mht. løsningsmuligheder, men også bevidst om, at tålmodig er en dyd, hvad de rigtige løsninger angår. Det falder dig helt naturligt at afprøve grænserne for, hvor innovative produkter og løsninger, det er muligt at lave. Slutteligt er du en god kollega og du vil se frem til at være med til at starte et nyt kontor op i Kolding med fokus på at skabe et stærkt og sammenhængende innovationsmiljø.

Du tilbydes:

Indtræden i en virksomhed med høje forventninger til fremtidig vækst pga. generel udfasning af plastemballage i verdenen samt en virksomhed med strategisk fokus på reduktion af CO2 og energiforbrug. Drivkraften i dagligdagen er udvikling, produktion og salg af verdens bedste maskiner og anlæg til produktion af bæredygtig emballage. Hos Hartmann Technology får du en dagligdag i uformelt arbejdsmiljø med stor frihed under ansvar for den enkelte medarbejder i en flad organisationsstruktur, hvor der er mulighed for at samarbejde med montage og test medarbejdere i direkte forlængelse af kontoret. Der vil i jobbet være god mulighed for oplæring i form af sidemandsoplæring, da procesteamet som nævnt allerede består af to meget erfarne kolleger.

Om Hartmann Technology:

Brødrene Hartmann A/S har et mål om at reducere sin CO2 udledning med min. 50% senest i 2030. Hartmann Technology er det globale teknologicenter for Brødrene Hartmann A/S. Ud fra to lokationer i Tønder og Kolding udvikles maskiner, procesanlæg og hele produktionslinjer til støbning af æggebakker og frugtemballage, både til egne fabrikker og til eksterne kunder på det globale marked. Brødrene Hartmann A/S oplever stor succes, og er en virksomhed i konstant udvikling med flere udfordrende projekter undervejs, hvor netop Hartmann Technology´s evne til at forsat at levere den rette innovation og løsninger til projekterne er afgørende for den fremtidige succes. Alt i alt arbejder der ca. 60 personer hos Hartmann Technology.

Hartmann Technology er markedsledende i verden på sit område og leverer størsteparten af de maskiner og anlæg, der globalt bruges til æggebakkefremstilling.

Om rekrutteringsprocessen:
Rekrutteringsprocessen foregår i tæt samarbejde med Brinch & Partners ved Partner Peter Bjerring som efter mange års samarbejde har god indsigt i virksomheden. Spørgsmål er meget velkomne og kan rettes til Peter på mobil 23 277 287 eller på mail pb@brinchpartners.dk

Peter Bjerring

Partner
+45 23 277 287
pb@brinchpartners.dk