Senior Development Engineer, Mechatronics

Brødrene Hartmann A/S har ambitioner om at udvide sin forretning med nye produkter og vil udvide indsatsen for at afdække og teste mulighederne. Man er nu så langt i sine overvejelser og forberedelser, at man er klar til at ansætte flere medarbejdere til et team, som udelukkende skal beskæftige sig med udvikling og test af produkter og relateret teknologi. Ansvaret for den teknologiske udvikling af maskin- og procesanlæg i Brødrene Hartmann A/S ligger i det globale teknologicenter, Hartmann Technology, hvor dedikerede medarbejdere dagligt arbejder med kundeprojekter til det globale marked.

Til at indgå i udviklingsarbejdet ønsker Hartmann Technology at ansætte en Senior Development Engineer Mechatronics. Så hvis du motiveres af at udvikle nye produkter og løsninger OG samtidigt være med til at udvikle et helt nyt forretningsområde for en globalt anerkendt og bundsolid virksomhed, er hér muligheden. Arbejdspladsen er i Kolding.

Stillingen:

Som Senior Development Engineer, Mechatronics bliver du en del af en fokuseret udviklingsafdeling i Kolding. Samtidigt har du et sparringsnetværk bestående af en lang række af kolleger i Tønder som beskæftiger sig med udvikling og projektering af proces- og produktionsanlæg. ”Din” afdeling fokuserer på udvikling og konstruktion af nye maskiner og udstyr, som skal bruges til nye typer produkter lavet i bæredygtigt støbepap. I jobbet får du dermed mulighed for at opleve hele processen; fra design, dimensionering, projektering til produktion og installation på fabrikkerne.

Dine primære opgaver vil være:

  • Idégenerering, design og konstruktion af maskinelektrisk udstyr – gerne med digitalisering af systemet for at skabe høj-efficiente maskiner og processer, således der i samme kontroludstyr integreres både tidsdrevne og eventdrevne elementer/karakteristika
  • Erfaring med praktisk installation, test og idriftsættelse af nyudviklede maskiner og produktions-udstyr
  • Udarbejdelse og dokumentation af funktionsbeskrivelser af HW control systemet
  • Design og konstruktion af høj volumen produktionsudstyr til emballage produktion
  • 3D design i Catia

I februar 2023 åbnede Hartmann Technology et nyt kontor i Kolding, hvor alle udviklingsingeniørerne vil have deres primære base. Alle udviklingsingeniører vil referere til en leder i Kolding, som har mange års erfaring med at lede udviklingsprojekter. Udover lederen for den nye afdeling flyttes andre erfarne relevante medarbejdere med fra Hartmann Technologys base i Tønder, således teamet fra starten af vil bestå af fem personer. Alle medarbejdere – nye som nuværende – vil bidrage til at starte den nye lokation i Kolding op.

Der arbejdes parallelt også på at ansætte medarbejdere indenfor andre udviklingsområder, især energi. Kontoret i Kolding vil således allerede fra starten af 2023 have en relativ stor størrelse.

Faglige kvalifikationer:

Til stillingerne som Senior Development Engineer, Mechatronics søger vi en erfaren og kompetent udvikler hvor især erfaring med 3D udvikling er central. At kunne udvikle fra idé til færdigt produkt er vigtigt, dvs. du skal gerne kunne påvise, at du tidligere har været med til eller endnu bedre været ansvarlig for udvikling af en hel proces fra idé til færdig løsning. Som udviklingsingeniør er du sandsynligvis uddannet ingeniør på bachelor eller master niveau. Og selvom det forventes at alle udviklingsingeniører er kreative og nyskabende, skal man som udviklingsingeniør på samme tid være både detaljeorienteret og evne at overskue og håndtere høj kompleksitet.

Da hovedparten af Hartmann Gruppens fabrikker ligger i udlandet, forventes der at være ca. 20-30 rejsedage i nogle af stillingen og der forventes at man kan tale og skrive engelsk på professionelt niveau.

Personlige kvalifikationer:

Som udviklingsingeniør er du dygtig og respekteret for din faglighed. Som person er du helt grundlæggende nysgerrig, opsøgende på nye ideer og helt naturligt fordyber du dig i komplekse emner, når det kræves. Du er entreprenant i din indstilling og du er klar til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet. Du er systematisk, dvs. du har det fint med at fejle, men du sørger for at undgå at gentage fejl. Sidst – men ikke mindst – er du ambitiøs mht. løsningsmuligheder, men også bevidst om, at tålmodig er en dyd, hvad de rigtige løsninger angår. Det falder dig helt naturligt at afprøve grænserne for, hvor innovative produkter og løsninger, det er muligt at lave. Slutteligt er du en god kollega og du vil se frem til at være med til at starte et nyt kontor op i Kolding med fokus på at skabe et stærkt og sammenhængende innovationsmiljø.

Du tilbydes:

Indtræden i en virksomhed med høje forventninger til fremtidig vækst pga. generel udfasning af plastemballage i verdenen samt en virksomhed med strategisk fokus på reduktion af CO2 og energiforbrug. Du bliver en af de centrale personer i opstarten af det nye kontor i Kolding med opstart af nye traditioner, etc. Drivkraften i Hartmann Technologys dagligdag er udvikling, produktion og salg af verdens bedste maskiner og anlæg til produktion af bæredygtig emballage. Hos Hartmann Technology får du en dagligdag i uformelt arbejdsmiljø med stor frihed under ansvar for den enkelte medarbejder i en flad organisationsstruktur.

Om Hartmann Technology:

Hartmann Technology er det globale teknologicenter for Brødrene Hartmann A/S. Ud fra to lokationer i Tønder og Kolding udvikles maskiner, procesanlæg og hele produktionslinjer til støbning af æggebakker og frugtemballage, både til egne fabrikker og til eksterne kunder på det globale marked. Brødrene Hartmann A/S oplever stor succes, og er en virksomhed i konstant udvikling med flere udfordrende projekter undervejs, hvor netop Hartmann Technologys evne til at forsat at levere den rette innovation og løsninger til projekterne er afgørende for den fremtidige succes. Alt i alt arbejder der ca. 60 personer hos Hartmann Technology.

Hartmann Technology er markedsledende i verden på sit område og leverer størsteparten af de maskiner og anlæg, der globalt bruges til æggebakkefremstilling.

Om rekrutteringsprocessen:
Rekrutteringsprocessen foregår i tæt samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Brinch & Partners ved Partner Peter Bjerring som med mange års samarbejde har et indgående kendskab til virksomheden. Spørgsmål er meget velkomne og kan rettes til Peter på mobil 23 277 287 eller via mail pb@brinchpartners.dk

Peter Bjerring

Partner
+45 23 277 287
pb@brinchpartners.dk