Strategisk netplanlægger

Brug din erfaring fra gas-, vand- eller fjernvarmeforsyning, og bliv en central aktør på strategisk niveau i Evidas netplanlægning i stillingen som Strategisk Netplanlægger.

Evida bærer et stort ansvar for energiforsyningen i Danmark og har ansvaret for mere end 18.000 kilometer rør, der fordeler gas rundt i det meste af landet. Det er en rolle og betydning som forpligter, og når der skabes forandringer og nye løsninger, kan det mærkes i hele samfundet. Lige nu står Evida og energimarkedet overfor en række forandringer. Velkendte rammer brydes ned og Evida bygger en helt ny virksomhed, hvor der skal findes nye løsninger og nye veje til fremtidens energi.  Løsninger, der ikke alene vil sætte et tydeligt præg på Evida, men også på samfundet og klimaet i de kommende år.

Dygtig teknisk profil med sans for samarbejde
I stillingen vil du have overblikket over den strategiske netplanlægning. Du vil analysere påvirkning af metan-nettet i forbindelse med tilkoblinger, kritisk balancering af nettet, vurdering af taktiske- og strategiske ændringer af nettet, samt beskrivelse af tiltag og investeringscases.

Du får plads på hovedkontoret i Viborg i et nyetableret netplanlægnings-team, der hører under udviklingsafdeling. Her deler du hverdag med analytikere og forretningsudviklere, som en del af et team på 2, der løfter opgaverne i fællesskab med dig. Du kommer til at arbejde særligt tæt med de kolleger, som står for driften af biogasanlæggene.

Helt konkret kommer du til at:

  • udarbejde tekniske og økonomiske analyser inden for energiområdet, fx den seneste klimaaftales betydning for gasnettet og gassens rolle i energiforsyningen
  • levere analyser, som belyser gassens rolle og potentiale i industrien
  • bidrage til den strategiske energiplanlægning
  • udarbejde forecast på netbalancering
  • samarbejde med Energinet og andre aktører.

Herudover får du tæt kontakt til vores task-force af specialister, som samarbejder med centrale aktører såsom kommuner, fjernvarmeselskaber og elnetselskaber vedrørende planlægningen af udfasningen af fossile brændsler til opvarmning.

Analytisk stærk holdspiller med bæredygtige ambitioner
Vi forestiller os, at du har en relevant ingeniør- eller naturvidenskabelig uddannelse, som gør, at du kan indgå med teknisk sparring om distribution af gas, samt se den grønne omstilling og gassens betydning i et større systemteknisk perspektiv, og at du har interesse for at arbejde med klima- og energipolitiske emner. Du har gerne et par års erfaring.

  • Du har en relevant uddannelse, fx som ingeniør inden for fx energiplanlægning – vi hører meget gerne fra dig, uanset om du er nyuddannet eller har 2-5 års erfaring.
  • Du er nysgerrig på økonomi og har en god politisk forståelse.
  • Du har måske kendskab til eller interesse for at arbejde med klima- og energipolitiske emner.
  • Du har erfaring med at indsamle data fra forskellige kilder og undersøgelser – fx via Excel, Power BI, m.m.
  • Du taler og skriver dansk og er god til at formidle informationer på en enkel og forståelig måde.

Du er af natur nysgerrig, udviklings- og resultatorienteret, og du evner at kombinere din viden med dygtig anvendelse af data og analyser, og brænder for at løfte området til et nyt niveau.

Som person er du åben og imødekommende og nyder godt af en veludviklet humoristisk sans. Med en løsningsorienteret tilgang evner du at se opgaverne fra forskellige perspektiver, og du er god til at sætte dig ind i de problemstillinger, som kollegerne står over for.

Din hverdag bliver præget af tæt samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne myndigheder og samarbejdspartnere. Du trives med høj faglighed og bliver omgivet af erfarne og kompetente kolleger, som har et godt samarbejde baseret på gensidig respekt, højt energiniveau og plads til godt humør. Du bliver en del af Strategisk Netplanlægning og  refererer til Funktionslederen for Strategisk Netplanlægning. Arbejdsstedet er hovedsædet i Viborg.

Vil du vide mere
Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til godt 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer i et offentligt aktieselskab med egen bestyrelse.

Du kan læse mere om Evida her.

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Ole Bæk på tlf. 4070 5773 eller mail: ob@brinchpartners.dk

Ole Bæk

Partner
+45 4070 5743
ob@brinchpartners.dk