Leder til Strategisk Netplanlægning

Din solide indsigt i gas-, vand- eller fjernvarmeforsyning kombineret med strategisk overblik og flair for ledelse klæder dig på til at stå i spidsen for et nyetableret team, med en helt central rolle på strategisk niveau i Evida.

Evida bærer et stort ansvar for energiforsyningen i Danmark og har ansvaret for mere end 18.000 kilometer rør, der fordeler gas rundt i det meste af landet. Det er en rolle og betydning som forpligter, og når der skabes forandringer og nye løsninger, kan det mærkes i hele samfundet. Lige nu står Evida og energimarkedet overfor en række forandringer. Velkendte rammer brydes ned og Evida bygger en helt ny virksomhed, hvor der skal findes nye løsninger og nye veje til fremtidens energi.  Løsninger, der ikke alene vil sætte et tydeligt præg på Evida, men også på samfundet og klimaet i de kommende år.

Teknisk profil med strategisk overblik
Du får det overordnede ansvar for at lede afdelingen Strategisk Netplanlægning, hvor I bla. arbejder med:

 • udarbejdelse af tekniske og økonomiske analyser inden for energiområdet, fx den seneste klimaaftales betydning for gasnettet og gassens rolle i energiforsyningen
 • at levere analyser, som belyser gassens rolle og potentiale i industrien
 • bidrag til den strategiske energiplanlægning
 • udarbejdelse af forecast på netbalancering
 • samarbejde med Energinet og andre aktører.

I stillingen sætter du retningen og skaber overblikket for den strategiske netplanlægning, og tilsikrer høj kvalitet i analyserne af påvirkning af metan-nettet i forbindelse med tilkoblinger, kritisk balancering af nettet, vurdering af taktiske- og strategiske ændringer af nettet, samt beskrivelser af tiltag og investeringscases.

Du får plads på hovedkontoret i Viborg som leder af det nyetablerede netplanlægnings-team, der hører under udviklingsafdelingen. Her deler du hverdag med analytikere og forretningsudviklere, som leder af et team på 2, der løfter opgaverne i tæt samarbejde med dig.

Herudover får du tæt kontakt til vores task-force af specialister, som samarbejder med centrale aktører såsom kommuner, fjernvarmeselskaber og elnetselskaber vedrørende planlægningen af udfasningen af fossile brændsler til opvarmning.

Analytisk stærk leder med bæredygtige ambitioner og fokus på udviklingsrejse
Vi forestiller os, at du har en relevant ingeniør- eller naturvidenskabelig uddannelse, som gør, at du kan indgå med teknisk sparring om distribution af gas, samt se den grønne omstilling og gassens betydning i et større systemteknisk perspektiv, og at du har erfaring med at arbejde med klima- og energipolitiske emner.

Du står enten på tærsklen til at blive leder, eller også har du taget de første skridt i dén retning, og har mod på mere i en flad organisation, hvor vejen fra idé til handling er kort. Du har minimum 5 års relevant erfaring, og du ved hvor vigtigt det er at sætte den strategiske retning og evne tæt samarbejde på tværs i en teknisk organisation med stor bevågenhed.

 • Du har grundig indsigt i rørført gas-, vand- eller fjernvarme
 • Velfunderet i økonomisk analyse og har en god politisk forståelse og flair for stakeholder management
 • Du har erfaring med at arbejde med klima- og energipolitiske emner
 • Du er en analytisk kapacitet, som har indsigt i data og analyse-metode
 • Du taler og skriver dansk og er god til at formidle informationer på en enkel og forståelig måde.

Evida er på en ambitiøs rejse, og som leder kommer du til at arbejde med vigtige områder som:

 • At skabe en stærk afdeling, som sætter tydelig strategisk retning
 • Sikre skarpe analyser og indsigter
 • Sikre basis for udvikling af helt nye områder, f.eks. inden for PtX

Du er af natur nysgerrig, udviklings- og resultatorienteret, og brænder for at udvikle og løfte området til et nyt niveau.

Som person er du åben og imødekommende samtidig med at du evner at sætte tydelig retning. Med mange bolde i luften og en travl hverdag nyder du sikkert godt af en veludviklet humoristisk sans når du af og til står midt i orkanens øje. Din løsningsorienterede tilgang gør at du evner at se opgaverne fra forskellige perspektiver, og du er god til at sætte dig ind i de strategiske udfordringer som Evida står over for.

Din hverdag bliver præget af tæt samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne myndigheder og samarbejdspartnere. Du trives med høj faglighed og bliver omgivet af erfarne og kompetente kolleger, som har et godt samarbejde baseret på gensidig respekt, højt energiniveau og plads til godt humør. Du bliver leder af Strategisk Netplanlægning og  refererer til Leder af Strategi og Systemudvikling Maria Katja Jensen. Arbejdsstedet er hovedsædet i Viborg.

Vil du vide mere
Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til godt 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer i et offentligt aktieselskab med egen bestyrelse.

Du kan læse mere om Evida her:

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen på tlf. 4273 3842  eller mail: lmp@brinchpartners.dk.

Lars Møller Pedersen

Partner
+45 4273 3842
lmp@brinchpartners.dk