Senior Commercial Advisor til Group PMO

Vil du være med til at drive den kommercielle udvikling i Tryg, og har du lyst til at være primus motor i en strategisk og kommerciel rolle, der går på tværs af Trygs forretningsområder?

Tryg er Nordens største forsikringsselskab. Vi sætter agendaen inden for kommerciel udvikling, digitalisering og innovation i forsikringsbranchen, og vi har ambitioner om meget mere.

I Tryg har vi netop lanceret vores strategi for de næste 3 år, og den stiller høje krav til den kommercielle udvikling og innovation; i 2024 skal 1,5 mia. DKK af præmiebestanden komme fra nye produkter og services, vores B2B forretninger skal løfte deres bundlinje med 600 mio. DKK, og forbedringer relateret til Sales & Customer Excellence skal bidrage med 400 mio. DKK.

For at understøtte disse ambitiøse mål og styrke den kommercielle agenda yderligere, søger vi nu dig, der skal drive den kommercielle agenda på tværs af Trygs største forretningsområder i Danmark, Norge og Sverige.

Dit nye job | strategisk projektledelse

I rollen som Senior Commercial Advisor kommer du til at arbejde sammen med de ledere i Tryg, der omsætter strategi til kommercielle tiltag, og dermed sikrer den succesfulde realisering af Trygs strategiske ambitioner. Vi kigger bl.a. ind i nye forretningsmodeller, distributionskanaler, produkter og services samt teknologiske muligheder.

Som Senior Commercial Advisor bliver det dit ansvar at drive og proaktivt sikre fremdrift i vores Product & Distribution Board, som består af repræsentanter fra Trygs største forretningsområder i Norden. Boardet er en del af et større kommercielt set-up på tværs af Norden, som samlet set skal sikre den størst mulige effektivitet i eksekveringen af den kommercielle agenda.

Formålet med Boardet er at sikre den kommercielle udvikling og koordinering i Norden på tværs af forretningsområderne, IT og Innovationsenheden. Det væsentligste output er således en løbende alignment af forretningens udviklings-roadmaps, sikring af videndeling omkring de kommercielle initiativer, og identificering af kommercielle muligheder på et strategisk og taktisk niveau.

Tryg er organiseret med stor eksekveringskraft i de enkelte forretningsområder, og i rollen som Senior Commercial Advisor bliver din opgave også at sikre, at medlemmerne løbende inspireres til at se nye muligheder relateret til forsikringsmarkedet og den bredere kommercielle agenda. På egen hånd og i samarbejde med forretningen gennemfører du bl.a. analyser vedrørende kommercielle muligheder og tendenser, og du sikrer at viden om kommercielle initiativer og muligheder deles mellem de rigtige mennesker i organisationen.

Hvad har du med i rygsækken

Du kommer med kommerciel erfaring og besidder et projektleder-gen, hvor du ubesværet og proaktivt kan planlægge, koordinere og drive tværgående board-arbejde, initiativer og analyser. Du er kommerciel stærk, har faglig indsigt, samt en struktureret, pragmatisk og resultatorienteret tilgang til dine opgaver.

Fagligt

 • Relevant videregående uddannelse på kandidatniveau (cand.merc, cand.oecon, cand.polit el.lign.)
 • Erfaring fra kommercielle stillinger og/eller projekter f.eks. fra forretningsudvikling/strategi eller som konsulent. Gerne fra en større virksomhed
 • Erfaring med håndtering af komplekse problemstillinger og analyser, herunder involvering af mange interessenter, internt som eksternt
 • Erfaring med at overføre strategi og analyse til drift og resultater
 • Færdes hjemmevant i Excel, laver præsentationer i PowerPoint på et højt niveau og er

dygtig til at omsætte komplekse data (kvalitativ/kvantitativ) til brugbar viden

Personligt

 • Team player, der vægter samarbejde højt, og har en positiv tro på, at ting lykkes
 • Kommerciel forståelse og et projektleder-gen. Du kan veksle mellem at være eksekverende,

taktisk og strategisk samt mellem at forstå detaljerne og de store linjer

 • Stærk til at skabe de gode relationer og håndtere interessenter uanset niveau
 • Proaktiv, udadvendt og tillidsvækkende
 • Gode kommunikationsevner både mundtligt, skriftligt og i præsentationer
 • Højt energiniveau og gennemslagskraft
 • Viljen til at få opgaverne igennem og prioritere, når det er nødvendigt

En unik mulighed for dig

Du får en unik mulighed for at være med til at sætte, drive og prioritere den kommercielle agenda i en af Danmarks mest velrenommerede virksomheder og Nordens største forsikringskoncern.

Rollen er organisatorisk placeret i Group Strategy and M&A, og refererer til Head of Group PMO. Du vil blive en del af et stærkt og dynamisk team, hvor der er højt til loftet og kort til grin. Vi sætter høje standarder for vores arbejde, samtidig med at vi
aktivt støtter hinanden i vores udvikling. I takt med at du får udbygget dit netværk og din viden om forretningen, er der gode muligheder for at gøre karriere i Tryg.

Du bliver samtidig en del af en virksomhed med branchens højeste medarbejdertilfredshed.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt os / Ansøg

Denne rekruttering foregår i samarbejde med Brinch & Partners. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Mia Svantemann Ramskov på telefon +45 2426 6670 eller mail ms@brinchpartners.dk

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt løbende.

Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Mia Svantemann Ramskov

Partner
+45 2426 6670
ms@brinchpartners.dk