Dataingeniør til central rolle

 
Er du ”beregnings-struktur-eksperten”, som brænder for dygtig ageren i krydsfeltet mellem fysisk virkelighed og data, med stort fokus på kvalitet, resultater og kompetence-løft af kolleger? Så får du muligheden for at gøre en markant forskel hos en kritisk del af dansk energi-infrastruktur.

Evida er en helt ny virksomhed med 35 års erfaring og har rødder tilbage til etableringen af gasnettet og naturgassens indtog, og er som nationalt selskab med 450 medarbejdere ansvarlig for en sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet.
Evida er på en ambitiøs rejse som i stigende grad er data-drevet, og søger derfor en Dataingeniør til en central rolle i afdelingen Måledata og Aktørkommunikation.

Kan du sikre at den fysiske virkelighed afspejles korrekt?
Du er dygtig til at bygge logik op, beskrive det komplicerede enkelt, og du har en veludviklet evne til at tænke i helheder. Alt sammen med fokus på at tilsikre, at Evida leverer korrekte beregninger.

Dine opgaver vil bla. omfatte:

  • Tilsikre at Evida afspejler den fysiske virkelighed korrekt i gasfysik-beregninger
  • Sikre data konsistens og at dataveje er synkroniserede
  • Design, udvikling og vedligeholdelse af formler, algoritmer og implementering i eksisterende og nye IT-systemer
  • Løbende fejlfinding og dataanalyse
  • Implementering af afregningsmodeller og udvikling af kontrolværktøjer
  • Dokumentation og instruktioner vedrørende datastrukturer til kolleger
  • Helhedsorienteret kvalitetsstyring og struktur
  • Beherske “state of the art” viden om gasmåling og gasforsyning
  • Akuthjælp til kolleger ved datafejl i den daglige afregningsproces

Du bliver med andre ord helt central i koblingen mellem den fysiske verden og de data, som benyttes til beregning, afregning og rapportering i Evida, og det ligger derfor helt naturligt for dig at benytte din stærke analytiske sans til at forstå måle-kæder, håndtere data smart og kommunikere dygtigt på alle niveauer.

Evida er på en og samme tid stærkt forankret som gasdistributør og samtidig en virksomhed i rivende udvikling med et skarpt blik for nye teknologier, forretningsområder og udviklingsveje. Din entreprenør-ånd, dit gen for udvikling og din naturlige nysgerrighed vil helt sikkert blive stimuleret, og du får rig mulighed for at præge udviklingen og byde ind med dit høje faglige niveau.

Skub til den data-drevne udvikling
Du har en relevant akademisk uddannelse som ingeniør eller har kombineret en anden akademisk baggrund med relevant IT- og teknisk viden. Du har kendskab til måle- og afregningssystemer og fysisk net-infrastruktur fra gas-, el- eller anden forsyningsvirksomhed, og du har mindst 3-5 års erfaring med avanceret strukturering af datastrømme og dataanalyser.

Selvom du er stærk på både teknik og processer, evner du samtidig at kommunikere komplekse problemstillinger og resultater på en facon, som er tilpasset modtageren. En vigtig succes-parameter i din rolle bliver, hvordan du evner at løfte kompetenceniveauet generelt og hos dine kolleger i takt med at organisationen bliver mere og mere data-drevet. Du er derfor en dygtig selvstarter med en løsningsorienteret tilgang og diplomatisk sans.

Din hverdag bliver præget af tæt samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne myndigheder og samarbejdspartnere. Faglighed er i højsædet og dine 13 kolleger har et godt samarbejde baseret på gensidig respekt, højt energiniveau og plads til godt humør. Du bliver en del af Måledata og Aktørkommunikation og refererer til lederen af afdelingen. Arbejdsstedet er hovedsædet i Viborg.

Vil du vide mere
Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer.

Du kan læse mere om Evida her.

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen på tlf. 4273 3842 eller mail: lmp@brinchpartners.dk

Lars Møller Pedersen

Partner
+45 4273 3842
lmp@brinchpartners.dk