Løsningsarkitekter til digital innovation

Evida har en vision om at skabe stærke og innovative digitale løsninger, der giver mærkbar værdi for kunder, medarbejdere og forretning. Er du arkitekten, der kan gøre vision til virkelighed?

Evida er en helt ny virksomhed med 35 års erfaring og har rødder tilbage til etableringen af gasnettet og naturgassens indtog, og er som nationalt selskab med 445 medarbejdere ansvarlig for en sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet. Lige nu står Evida og energimarkedet overfor en række forandringer. Velkendte rammer brydes ned og Evida bygger en helt ny virksomhed, hvor der skal findes nye løsninger og nye veje til fremtidens energi.  Løsninger, der ikke alene vil sætte et tydeligt præg på Evida, men også på samfundet og klimaet i de kommende år.

Vil du være med til at styrke medarbejderne i Evida og at gøre det enkelt at være gaskunde? Vil du være med til at forme Evidas fremtid med nye digitale løsninger og muligheder? Vil du være med til at fremme den grønne omstilling i energibranchen?

Vi søger løsningsarkitekter, som har en stærk forståelse for softwareudvikling og erfaring med programmering, der skal være med til at sætte retningen og indsatserne for hele digitaliseringsrejsen. Du skal være med til at identificere løsningsmulighederne, udvikle prototyper og deltage i agil udvikling med henblik på at levere operationelle løsninger.

Grundig teknisk indsigt og strategisk forståelse
Din opgave bliver både af strategisk og operationel karakter når du sammen med dine kolleger bidrager med idéer, analyser, business cases, prototyping og agil udvikling frem til implementering og udrulning i forretningen. Med din strategiske forståelse, hands-on tilgang, forståelse for softwareudvikling og flair for programmering driver du processen fra idé-stadie til implementering og udrulning – hele tiden med blik for den rigtige arkitektur og optimalt samspil med eksisterende systemer og fremtidige systemplaner.

Opgaverne vil bla. falde indenfor følgende kategorier:

  • Udvikle, integrere og implementere løsninger i Evidas IT-infrastruktur
  • Selvstændigt drive og udvikle forbedringsmuligheder og designanbefalinger
  • Sætte en teknisk retning, styre og involvere relevante interessenter og tilsikre fremdrift og høj kvalitet i løsningerne
  • Tilsikre pragmatisk og brugbar funktionalitet, men samtidig have blik for fremtidige behov i tæt samarbejde med interne aktører og eksterne samarbejdspartnere

Resultatet af indsatserne kommer gennem en vedholdende, synlig og samarbejdende indsats, som du er garant for. Du bliver en helt central figur i afdelingens og forretningens arbejde med digitale løsninger og vil få en bred kontaktflade, internt og eksternt. Til gengæld tilbyder Evida en bred spillebane i en organisation med flad struktur, hvor der er meget kort vej fra idé til handling.

Dygtig selvstarter med entreprenør-ånd
Du har en relevant uddannelse, for eksempel som softwareingeniør, datalog eller lignende. Det er vigtigt, at du har forståelse for arkitektur og softwareudvikling og har erfaring med programmering. Evida arbejder primært med MS-teknologier, udvikler primært i C# og arbejder i et hybrid cloud-setup, det vil sige løsninger, der kører i eget datacenter kombineret med løsninger på MS Azure. Har du erfaring med facilitering, co-creation og agil udvikling i produktteams, er det et plus. Det samme er det, hvis du har domæneviden fra energi- og forsyningssektoren.

Du er en dygtig selvstarter med entreprenørånd og har et naturligt højt drive, og du evner at formidle din faglighed med blik for de forretningsmæssige resultater af dine indsatser. Som person trives du i et job med en stor berøringsflade, hvor det er vigtigt at skabe netværk på mange niveauer, og hvor du forstår at sætte et godt aftryk med din dagsorden.

Du har mindst 3-5 års relevant erfaring med et væsentligt element af selvstændighed fra en større og kompleks organisation. Hvis du er en senior-profil må du gerne have erfaring fra et hybrid-miljø, hvor du er vant med også at håndtere legacy systemer og back-end, og har bevist din evne til at agere bindeled til eksterne leverandører. Er du en profil med lidt mindre erfaring, må du gerne have haft fokus på front-end og digital strategi.

Evida tilbyder en unik mulighed for at være med til præge fremtiden for Evida og dermed den grønne omstilling i Danmark. Du får særdeles stor indflydelse på dit jobindhold, og rig mulighed for at kunne bringe dine mange kompetencer i spil i en afvekslende, innovativ og lærerig hverdag. Du bliver en del af en organisation med kompetente kolleger, der vil give dig den nødvendige indsigt, sparring og opbakning.

Som løsningsarkitekt bliver du en del af Strategi & Digital Innovation og referer til lederen af IT & Digitalisering. Dit arbejdssted er på Evidas hovedkontor i Viborg.

Vil du vide mere
Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer.

Du kan læse mere om Evida her.

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen på tlf. 4273 3842 eller mail: lmp@brinchpartners.dk

Lars Møller Pedersen

Partner
+45 4273 3842
lmp@brinchpartners.dk