Forretningsudvikler med fokus på aftaler

Du brænder for forretningsudvikling og har mod på at løfte dine skarpe evner indenfor håndtering af aftaler – både kommercielt og med teknisk og juridisk indsigt.

Store forandringer præger gasmarkedet og gassektoren og som en vigtig del af Danmarks kritiske infrastruktur står Evida midt i forandringerne, og har brug for dig til at tage del i udviklingen af forretningen.

Evida tegner, bygger og vedligeholder de mere end 18.000 kilometer rør, der fordeler gas rundt i hele landet til 400.000 gasforbrugere og er samtidig ansvarlige for at koble biogasanlæg og nye forbrugere på gasnettet. I fællesskab med mere end 400 dygtige kollegaer bliver du en vigtig brik i Danmarks energiforsyning og dermed også i den grønne omstilling.

Bindeled til nye storkunder
Det bliver dit ansvar at varetage alle aspekter omkring aftaler og kontrakter med nye storkunder (typisk anlægsejere inden for biogas og industrikunder), som ønsker at blive tilsluttet gasnettet. Det arbejde sker i tæt samarbejde med afdelingen for teknik og anlæg, som leverer meget af det materiale og beregninger, som aftalerne bygger på. Men det er dig, der får aftalerne i hus, og som er bindeleddet og har kontakten med de nye kunder, indtil aftalerne er lavet og anlægget/installationen er etableret.

Vigtige aspekter af din roller bliver bla.:

  • Forberedelse og indgåelse af aftaler, primært tilslutningsaftaler, med biogasanlægsejere og store industrikunder
  • Indgå i den daglige drift både kommercielt og teknisk
  • Forståelse for de juridiske elementer i aftalerne
  • Indgå i tæt samarbejde med teknisk afdeling
  • Agere bindeled mellem kunder (industri og biogasejer) og tekniske afdeling

Herudover indgår du i den daglige drift i funktionen Energiplaner sammen med dine dygtige kolleger, som tæller både energiplanlæggere, analytikere, forretningsudviklere og sagsbehandlere.

Jobbet kræver altså på samme tid en udadvendt tilgang med synlig pondus, grundig indsigt i aftaler og kontrakter, teknisk forståelse, strategisk overblik og evnen til at løfte tyngden i opgaven i tæt samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Det er store krav, men til gengæld tilbyder Evida en organisation med flad struktur, hastig udvikling og kort vej fra idé til handling, hvor du har alle muligheder for at gøre en synlig forskel.

Stærk på kundekontakt og aftaler
Du har formodentlig en uddannelse som ingeniør, cand.merc., jurist eller tilsvarende, og mindst 5-10 års erfaring fra større og komplekse organisationer med teknisk baggrund, gerne indenfor energi eller forsyning, hvor minimum 3-5 år har givet dig grundig erfaring med kunde-relationer, aftaleindgåelse og kontraktforhold i forhold til større kunder.

Du får en bred kontaktflade og skal derfor trives med at være opsøgende og god til at samarbejde med forskellige fagligheder både internt og eksternt. Du er en dygtig netværker, som brænder for kundekontakt og en dygtig kommunikator som evner formidling af komplekse budskaber og indsigter på en enkel facon, som gør kundens rejse lettere.

Du kommer til at indgå i et stærkt fællesskab, hvor alle er med til at løfte opgaverne og trække i samme retning som dig. Evida er stadig en ung virksomhed, så du får samtidig alletiders mulighed for at være med til at bygge op og sætte dit præg på virksomheden.

Som forretningsudvikler bliver du en del af Marked & Forretningsudvikling, Energiplaner og referer til lederen af afdelingen. Dit arbejdssted er på hovedkontoret i Viborg.

Vil du vide mere
Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer.

Du kan læse mere om Evida her.

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen på tlf. 4273 3842 eller mail: lmp@brinchpartners.dk

Lars Møller Pedersen

Partner
+45 4273 3842
lmp@brinchpartners.dk