Juridisk spydspids til Danmarks gasnet

Med din stærke juridiske faglighed, forretningsforståelse og personlige drive evner du at gå forrest, tage ansvar og være et centralt bindeled mellem organisationen og direktionen i en helt ny virksomhed med 35 års erfaring.

Evida har rødder tilbage til etableringen af gasnettet og naturgassens indtog, og er som nationalt selskab med 450 medarbejdere ansvarlig for en sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet. Professionalismen er i højsædet og derfor søger Evida lige nu en jurist, som fra første dag kan påtage sig et vigtigt, synligt og direkte ansvar.

Dygtig juridisk rådgivning og håndtering
Evida er på en spændende rejse, og organisationen er i stærk udvikling. Du kommer til at have mange bolde i luften, og det ligger derfor naturligt for dig at prioritere og strukturere dine opgaver samtidig med, at du bevarer overblikket og har sans for detaljen. Samarbejdet med organisationens øvrige juridiske medarbejdere er centralt, og du vil stå i spidsen for at samle juristerne og sikre løbende sparring på tværs af afdelingerne, som gør dig og dine kollegaer i stand til at levere konsistent og høj kvalitet.

Med reference til kommunikations- og sekretariatschefen får du ansvaret for juridisk rådgivning på tværs af afdelingerne og ansvar for det juridiske samarbejde med eksterne aktører og myndigheder. Det er også dig som sørger for, at organisationen til enhver tid er opdateret i forhold til relevant lovgivning, og derudover vil dine opgaver bl.a. bestå af følgende:

  • Direktionsbetjening
  • Juridisk rådgivning inden for selskabs- og aftaleret
  • Juridisk rådgivning inden for de regulatoriske forhold og myndighedsbehandling i forhold til gas- og energidistribution
  • Håndtering og koordinering af tværgående juridiske sager på tværs i organisationen
  • Compliance – herunder bl.a. GDPR
  • Gennemgang og udarbejdelse af kontrakter
  • Håndtering af klagesager
  • Interessevaretagelse ift. centrale myndigheder
  • Ad-hoc juridisk assistance

Forretningsorienteret jurist
Du er uddannet som cand.jur. (evt. advokat) eller cand.merc.jur. og er godt i gang med din karriere. Du har erfaring med rådgivning på direktionsniveau, er forhandlingsvant og sætter naturligt dagsordenen inden for dit felt. Du har formodentlig gjort karriere i en mellem-stor organisation og har gerne erfaring med juridisk rådgivning inden for energi- eller forsyningsbranchen.

Højt niveau i din rådgivning, dygtige samarbejdsevner, diplomatisk sans og evnen til at agere med stor selvstændighed karakteriserer dig. Fundamentet er en analytisk tilgang med detaljeorientering og struktur, og det er vigtigt, at du har stærk kommunikation på skrift.

Du får en hverdag med mange udfordringer, som du går til med godt humør, handlekraft og fokus på løsningen. Det lykkes, fordi du evner at bevare overblikket – også når deadlines er stramme – samtidig med at du er serviceminded og dygtig i dit samarbejde med kolleger.

Evida tilbyder en attraktiv stilling i en spændende og dynamisk virksomhed, som er under forandring og udvikling. Du bliver en del af Sekretariatet, som servicerer Evidas ledelse. Sekretariatet består af Sekretariat & Jura og en kommunikationsafdeling. Evida har en mindre gruppe jurister ansat, og der vil være god mulighed for fortsat faglig og personlig udvikling med et juridisk fagligt miljø, hvor man naturligt hjælper og støtter hinanden. Arbejdsstedet er hovedsædet i Viborg.

Vil du vide mere
Evida er det statslige distributionsselskab, som distribuerer gas til 400.000 danske gasforbrugere og står for drift og vedligehold af det så godt som landsdækkende gasdistributionsnet. Evida er et resultat af sammenlægningen af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, som fandt sted 1. oktober 2019 og har fra 1. januar 2021 Finansministeriet som ejer.

Du kan læse mere om Evida her: https://evida.dk/job

Ansøgning

Ansættelsesprocessen varetages i samarbejde med Brinch & Partners. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Lars Møller Pedersen.

Hvis dette er det rigtige næste skridt i din karriere, skal du trykke på ”Søg Stilling” nedenfor hurtigst muligt.

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Lars Møller Pedersen

Partner
+45 4273 3842
lmp@brinchpartners.dk