Til at lede centrets fortsatte drift og udvikling søger vi nu, til centret beliggende i det centrale København en:

Centerleder – OASIS

Ledelse, strategi og drift

Leder med fokus på drift, effektivitet og fortsat faglig udvikling

Med reference til bestyrelsen for OASIS får du ansvaret for den samlede drift og udvikling af centret. Du står i spidsen for et højt specialiseret behandlingsteam bestående af psykologer, socialrådgivere, psykomotoriske terapeuter, fysioterapeuter, administrative medarbejdere samt freelancetolke og lægekonsulenter.

Du får muligheden for at bestride et bredt sammensat job og samtidig stå i spidsen for et arbejde, der gør en stor forskel for en udsat gruppe mennesker. Dine arbejdsopgaver tager alle udgangspunkt i ønsket om at skabe de bedst mulige behandlingstilbud til målgruppen. Du får med reference til bestyrelsen ansvaret for driften, som bl.a. omfatter planlægning, personaleledelse, behandling, økonomistyring og håndtering af samarbejdsrelationer. Du bliver ansigtet udadtil og repræsenterer centret ift. bl.a. regionen, kommuner, andre lignende centre og sundhedssektoren generelt. Centret har en sund økonomi baseret på driftsoverenskomsten med regionen, men derudover kan det blive relevant at afsøge yderligere funding-muligheder i relation til nye projekter.

Du har ikke nødvendigvis erfaring med alle ovenstående opgaver, men er under alle omstændigheder en erfaren leder, med erfaring fra behandlingsområdet og et godt blik for sundhedspolitiske forhold på regionalt og nationalt niveau. Du er en leder, der aktivt søger at inddrage medarbejderne i beslutningsprocesserne og som ser et tæt samspil med bestyrelsen og øvrige interessenter som afgørende. Derudover er du resultatorienteret og forstår vigtigheden af at balancere omverdens krav til centret med den fortsatte faglige udvikling – alt sammen med fokus på at hjælpe en gruppe mennesker, der har et stort behov for bistand. Du evner at facilitere en strategiproces med fokus på videreudvikling af centrets ydelser, effektivitet og kvalitet samt den faglige udvikling og trivsel for medarbejderne – det er afgørende at du formår løbende at omsætte strategimål til konkrete tiltag i organisationen.

Ledelsesprofil med stort engagement

Du har en relevant uddannelse, ledelseserfaring fra et behandlingssted, en NGO, offentlig eller privat organisation kombineret med interesse eller tidligere berøring med flygtningeområdet. Du har en bred ledelsesprofil, gode kommunikative evner og inddrager aktivt medarbejderne i arbejdet omkring den fortsatte udvikling af centret. Du har et højt energiniveau, empati og evner både at arbejde projektorienteret, samtidig med at du er forankret i den daglige drift. Du trives med at være centrets ansigt udadtil og med til at skabe de bedst mulige rammer for medarbejderne, så de kan gøre en forskel for klienterne på centret.

Du er samarbejdsorienteret, kan uddelegere arbejdsopgaver og lede ud fra en fornemmelse for processer i en organisation, hvor behandlingsarbejdet afspejler sig i den interne dynamik og atmosfære.

OASIS er en upolitisk, humanitær organisation, der som sit primære formål har behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge. Mange er hårdt belastede efter fængsling og tortur, krigsoplevelser eller andre former for organiseret vold, og mange har også problemer efter belastende oplevelser under flugten og af at leve i eksil. Centret blev etableret i 1987, råder over 24 engagerede fastansatte og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Centret er i dag organiseret som en forening med en engageret bestyrelse og medarbejderkreds. Kerneydelsen er tværfaglig behandling af traumatiserede flygtninge og deres familier. Derudover tilbyder centret undervisning, supervision og konsulentbistand til fagpersoner, som møder flygtninge i deres arbejde.

Kontakt os
Ansættelsen sker i samarbejde med Brinch & Partners. Hvis du vil vide mere om stillingen og OASIS er du velkommen til at kontakte Partner Martin Bo Sørensen .

Vi ser frem til at modtage din ansøgning via “søg” knappen

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Martin Bo Sørensen

Partner
+45 27847406
mbs@brinchpartners.dk