Til at understøtte vækst strategien søges der til hovedkontoret i Kolding en:

Servicechef

Forretningsudvikling – Strategi – Hands-on

I en nyoprettet stilling som Servicechef, kommer du til at stå i spidsen for vores serviceteam på i alt pt. tre erfarne medarbejdere. Du skal dermed være en stærk faglig støtte for disse samt fungere som rådgiver og sparringspartner for vores kunder. Der er tale om en ny stilling, og du vil som ansvarlig for området både være med til at udvikle strategien og dermed sætte retningen for serviceforretningen, samtidigt med at du fortsat kan bistå kunderne on-site med konkret løsning af serviceopgaver. Vi søger en entreprenant person, som ønsker at skabe sin ”egen” servicevirksomhed i samarbejde med resten af organisationen i Green Hydrogen Systems.

Om rollen:

I rollen som Servicechef vil du få det overordnede ansvar for udvikling og implementering af GHS´ servicestrategi. Dit ansvar og arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • Udvikling af servicekoncept og forretning, herunder udarbejdelse af KPI´s som vil være relevante at måle på fremover
  • Planlægning og styring af serviceopgaver samt optimering af arbejdsprocesser
  • Daglig ledelse og motivation af medarbejdere
  • Rådgivning af kunder, herunder besøg hos kunder og tilbudsgivning i samarbejde med salg
  • Udvikling af system til fakta baseret rapportering af nedbrud på anlæg, således at udvikling og produktion på GHS får de bedste muligheder for at fastlægge ”root cause” og dermed undgå/nedbringe fremtidige fejl via ”preventive actions” samt på kort sigt udføre ”corrective actions”
  • Sikring af kvalitet og sikkerhed på serviceydelser
  • Konkret løsning af serviceopgaver on-site

Din profil:

Du har en teknisk baggrund som f.eks. maskinmester eller lign. og min. 10 års erfaring fra en lignende stilling, men ønsker større råderum og frihedsgrader til at udvikle din ”egen” serviceforretning. Har du særlig indsigt og erfaring med servicering af anlæg indenfor industrigas, køl og/eller procesanlæg, vil det være en fordel. At anvende IT til planlægning og styring, falder dig helt naturligt og du kan begå dig på et højt niveau på både dansk og engelsk. GHS´ marked er globalt, og der vil i stigende grad forekomme opgaver i udlandet. Du skal forvente en årlig rejseaktivitet (indenrigs som udenrigs) på ca. 60 dage om året. Som person er du teknisk meget velfunderet, har hænderne ”godt skruet på”, strategisk tænkende, god til at opbygge relationer og evner at have flere bolde i luften på én gang.

Green Hydrogen har siden 2007 udviklet anlæg, der ved hjælp af elektrolyseteknologi kan udvinde brint til lagring af vedvarende energi. Green Hydrogen har et meget stort forretningspotentiale i den globale grønne omstilling og oplever en stor vækst. Green Hydrogen Systems er i dag ejet af bl.a. Nordic Alpha Partners.

Vil du være en vital del af en grøn virksomhed i stor vækst og være med til at opbygge en global serviceforretning?

Så send din ansøgning hurtigst muligt. Rekrutteringsprocessen foregår i samarbejde med Brinch & Partners. Hvis du vil vide mere om stillingen og Green Hydrogen Systems, er du velkommen til at kontakte Partner Peter Bjerring på +45 23 277 287 eller læse mere på http://greenhydrogen.dk/

Vi ser meget frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV.

Peter Bjerring

Partner
+45 23 277 287
pb@brinchpartners.dk